Trang chủ Lời chứng TÂM TÌNH

TÂM TÌNH

bởi
Trong cơn đại dịch nguy nan
Nhiều người sợ hãi thở than chán chường
Ơn Trời tôi thấy bình thường
Bởi vì Kinh Thánh tỏ tường tiên tri
Những điều Kinh Thánh đã ghi:
Thiên tai, dịch lệ…sầu bi thế trần
Vua Trời trở lại…sắp gần
Nhắc nhở nhân loại kíp cần ăn năn
Thời kỳ chung kết khó khăn
Quyền lực tăm tối cản ngăn nhân lành
Quỷ ma lắm kế dỗ dành
Khiến người từ khước Tin Lành cứu ân
Lòng Trời thương xót muôn dân
Jesus Thiên Tử khoan nhân đợi chờ
Nhân trần ơi! Chớ hững hờ
Hãy mau tìm Chúa: Bến-bờ Bình-an
Dẫu cho đại dịch nguy nan
Vững tin vào Chúa thở than chẳng còn
Tình yêu Chúa mãi vẹn tròn
Bình an Chúa chẳng mỏi mòn phôi pha
Mọi điều đang-sẽ xảy ra
Đều do Thánh ý của Cha Thiên đàng
Đức tin nhờ Chúa vững vàng
Ngày Chúa trở lại sẵn sàng thỏa mong
Sống vui mạnh khỏe thong dong
Đôi dòng xin sẻ chia trong TÂM TÌNH…
(Thiên-thi_Huỳnh Kim Điền
Đà Nẵng, VN, 05/8/2020)

 

Có thể bạn quan tâm