Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Thói Quen Hạnh Phúc: Giữ Một Tấm Lòng Trong Sạch

Thói Quen Hạnh Phúc: Giữ Một Tấm Lòng Trong Sạch

bởi admin

“Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!  Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối.” (Thi Thiên 32:1-2 BTT)

Một điều khiến chúng ta đánh mất hạnh phúc là mặc cảm tội lỗi hoặc xấu hổ. Bạn phải thoát khỏi cảm giác tội lỗi và duy trì một tấm lòng trong sạch nếu bạn muốn được hạnh phúc, bởi vì bạn không thể có tội và có hạnh phúc cùng một lúc.

Phi-líp 2:15 có chép: “Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian.” (BTT)

Bạn có thể đã nói rằng, “Tôi muốn sống vui, nhưng làm sao tôi có thể giữ được một tấm lòng trong sạch trong khi ngay bây giờ nó chẳng thanh sạch chút nào. Bạn phải làm như Lời Chúa trong Thi Thiên 32:1-2 dạy rằng, “Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối.” (Thi Thiên 32:1-2 BTT)

Hạnh phúc, vui thỏa và sự tự do là ba điều mà mọi người đang tìm kiếm trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều muốn tận hưởng cuộc sống. Tất cả chúng ta đều muốn thoát khỏi những nỗi đau. Kinh Thánh nói rằng điều đó đến từ sự thánh khiết, và sự thánh khiết đến từ sự tha thứ qua ân điển của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, đây là một cách để duy trì tấm lòng hạnh phúc: Giữ Một Tấm Lòng Trong Sạch.

Điều này có nghĩa là mỗi buổi sáng và cuối ngày bạn làm một cuộc kiểm điểm tâm linh, nơi này bạn nói chuyện với Chúa về bất cứ điều ngăn cách giữa bạn và Chúa, và bạn phải đối diện với những thứ linh tinh từng ngày của bạn.  Bạn thực hành điều được gọi là hơi thở tâm linh – bạn thở ra tội lỗi của mình trong lời thú tội và bạn hít vào quyền năng của Chúa và làm sạch mọi điều. Chúa hứa rằng “còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9 BTT)

Thảo Luận

Bạn cần thưa với Chúa điều gì trong ngày hôm nay để bạn có được một tấm lòng trong sạch?

Bạn cần thay đổi cách sống như thế nào để mỗi ngày bạn có được thời gian kiểm điểm tâm linh?

Người khác có thấy bạn là “ánh sáng” trong thế gian cho Chúa Giê-xu Christ không?  Sự hạnh phúc của bạn trong Đấng Christ bày tỏ điều gì cho thế gian?

Nguồn: Mục Sư Rick Warren

Mọi thư từ liên lạc hoặc góp ý xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm