Trang chủ Niềm Tin Minh Họa Thư Mời Viết Bài

Thư Mời Viết Bài

bởi admin

Sài Gòn, ngày 26 tháng 1 năm 2021

Khi bạn nhận thư này là lúc chúng tôi đang chuẩn bị phát hành số thứ nhất của nội san LẼ THẬT (lưu hành nội bộ) vào mùa xuân năm 2021.

Chủ đề của nội san: Một Khởi Đầu Mới

Hãy viết về một đề tài mà bạn đang quan tâm.
Hãy gửi những  hình ảnh mới nhất để minh họa cho bài viết.

Hãy viết về văn hóa, đời sống, tin tức các hội thánh khắp nơi.

Hãy giới thiệu các dịch vụ dành cho Cơ-đốc nhân và thân hữu.
Hãy viết các lời chứng cá nhân.
Hãy sáng tác: truyện, thơ, tranh, nhạc trong tinh thần của Cơ- đốc nhân.
Và những bài viết khác phục vụ đời sống con người…

Chúng tôi sẽ chi trả tiền nhuận bút phù hợp với nội dung của bài viết.

Xin hãy gửi bài về:  [email protected][email protected]; [email protected]

 

Ban Biên Tập Nội San LẼ THẬT

Chủ nhiệm: Mục sư Lê Vinh Thành

Chủ bút: Mục sư Phạm Hơn

Có thể bạn quan tâm