Trang chủ Tổng Hợp TÔI ĐANG CÓ TIN LÀNH TỰ DO

TÔI ĐANG CÓ TIN LÀNH TỰ DO

bởi admin
TÔI ĐANG CÓ TIN LÀNH TỰ DO, BẠN MUỐN NHẬN LÃNH KHÔNG?
Tự do khỏi mặc cảm tội lỗi. Bạn đang có gánh nặng tội lỗi trong lòng. Lương tâm bạn đang cáo trách. Bạn đang cảm thấy đời sống mình thất bại. Bạn không chiến thắng được chính mình. Chúa Giê-su sẽ ban tự do cho bạn.
Tự do khỏi sự cô đơn. Bạn đang cảm thấy trống vắng, sợ sệt, bất an. Cô độc. Một khoảng trống trong tâm hồn mà không điều chi có thể lấp đầy. Bạn đang lo lắng. Chúa Giê-su sẽ ban tự do cho bạn.
Tự do khỏi sự vô nghĩa. Bạn không thấy đời sống mình có mục đích. Nó vô nghĩa quá.
Tự do khỏi sự chết. Bạn sống trong sự sợ hãi trước tương lai. Bạn không biết chắc mình chết rồi đi đâu. Bạn đang sợ chết và không muốn nói đến sự chết. Chúa Giê-su là Đấng duy nhất chiến thắng sự chết. Ngài sẽ ban cho bạn sự sống dư dật, sung mãn. Bạn sẽ yên tâm về tương lai, về cõi đời đời.
Tin lành tự do tôi đang hưởng rất xứng đáng để loan truyền ra cho bạn. Hôm nay.
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang ngồi

Có thể bạn quan tâm