Trang chủ Tổng Hợp TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT?

TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT?

bởi

 

the-best-religion-1-728
Mới đây có người bạn đã gởi qua email cho tôi một bài viết. Tôi thích đọc cũng thích viết. Tôi muốn chia sẻ với bạn bài nầy.

Nhà Thần-học người Brazil, Leonardo Boff đã kể lại một mẩu đối-thoại ngắn với Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma, như sau:
Tại một cuộc hội-thảo bàn tròn về “Tôn-giáo và tự-do” có Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma và tôi cùng tham-dự. Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài vừa tinh-nghịch vừa tò-mò:

– “Thưa ngài, tôn-giáo nào tốt nhất? ”
Tôi nghĩ ngài sẽ nói:
– “Phật-giáo Tây-tạng” hoặc
“Các tôn-giáo phương Đông, lâu đời hơn Ki-tô giáo nhiều”.

Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma trầm-ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi…
Điều này làm tôi ngạc-nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.

Ngài trả lời:
– “Tôn-giáo tốt nhất là tôn-giáo đưa anh đến gần Đấng tối-cao nhất. Là tôn-giáo biến anh thành con người tốt hơn”.

“Tôn-giáo tốt nhất là tôn-giáo đưa anh đến gần Đấng tối-cao nhất. Là tôn-giáo biến anh thành con người tốt hơn”.

Để giấu sự bối-rối của tôi trước một câu trả-lời đầy khôn-ngoan như thế, tôi hỏi:
– “Cái gì làm tôi tốt hơn?”

Ngài trả lời:
“Tất cả những gì làm anh:
– Biết thương-cảm hơn
– Biết theo lẽ-phải hơn
– Biết từ-bỏ hơn
– Biết dịu-dàng hơn
– Biết nhân-hậu hơn
– Có trách-nhiệm hơn
– Có đạo-đức hơn”
– “Tôn-giáo nào biến anh thành như vậy là tôn-giáo tốt nhất”.

Tôi thinh-lặng giây lát, lòng đầy thán-phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả-lời đầy khôn-ngoan và khó phản-bác, Ngài tiếp:

– “Anh bạn tôi ơi!
– Tôi không quan-tâm đến tôn-giáo của anh hoặc anh có ngoan-đạo hay không. Điều thật-sự quan-trọng đối với tôi là cách cư-xử của anh đối-với người đồng-đẳng, gia-đình, công-việc, cộng-đồng và đối với thế-giới.
Hãy nhớ rằng vũ-trụ dội lại hành-động và tư-tưởng của chúng ta. Quy-luật của hành-động (Action) và phản-ứng (Reaction) không chỉ dành riêng cho vật-lý. Nó cũng được áp-dụng cho tương-quan con người.

– Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành.
– Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão.

– Những gì ông bà nói với chúng ta là sự-thật thuần-túy. Chúng ta luôn nhận được những gì chúng ta làm cho người khác. Hạnh-phúc không phải là vấn đề số-mệnh. Đó là vấn-đề lựa-chọn.”

Cuối cùng ngài nói:

– “Hãy suy-tư cẩn-thận vì Tư-tưởng sẽ biến-thành Lời-nói,
– Hãy ăn-nói cẩn-thận vì Lời-nói sẽ biến-thành Hành-động,
– Hãy hành-xử cẩn-thận vì Hành-động sẽ biến-thành Thói-quen,
– Hãy chú-trọng Thói-quen vì chúng hình-thành Nhân-cách,
– Hãy chú-trọng Nhân-cách vì nó hình-thành Số-mệnh,
– Và Số-mệnh của anh sẽ là Cuộc-đời của anh.
-… và …
– “Không có tôn-giáo nào cao-trọng hơn Sự-Thật.”
Dựa vào mẫu chuyện trên đây tôi suy nghĩ và muốn bạn cùng tôi suy nghĩ. Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma là người khôn ngoan và nói những lời khôn ngoan. Tôi kính trọng ông vì ông nổi tiếng thế giới và đã được Tổng Thống Obama đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc mới đây. Ông là một danh nhân nhưng cũng là một người như chúng ta. Ông đã nói đến những chủ đề quan trọng nhất mà người Việt Nam chúng ta cần suy nghĩ và lựa chọn.

1. Gần Đấng Tối Thượng hơn.
– “Tôn-giáo tốt nhất là tôn-giáo đưa anh đến gần Đấng tối-cao nhất.”
Câu nói nầy rất hay và rất quan trọng. Nhưng chúng ta cần cẩn thận để định nghĩa và xác nhận về Đấng Tối Cao. Ấn Giáo lẫn Phật Giáo đều có quan niệm khác nhau về Đấng Tối Cao. Các tôn giáo như Hồi Giáo và Cơ-đốc Giáo đều biết về Đấng Tối Cao cách khác nhau, có danh xưng khác nhau, có tâm tánh khác nhau.
Nhưng đều hay là ai cũng công nhận là vũ trụ có một Đấng Tối Cao hay Đấng Chí Cao, Đấng Tối Thượng. Điều quan trọng là dù bạn có đầy đủ tôn giáo mà không biết và không lập được mối liên hệ với chính Đấng Tối Thượng thì vô ích.
Vậy Đấng Tối Thượng là ai? Mời bạn xem Kinh Thánh thì biết Đấng Tối Thượng là ai. Có rất nhiều câu Kinh Thánh nói về Đấng Tối Thượng rất gần, chúng ta ai nấy đều có thể tiếp xúc, trò chuyện với Ngài. Không có thẩm quyền nào khác ngoài Kinh Thánh có thể giúp chúng ta biết Đấng Tối Thượng một cách đầy đủ.
Kinh Thánh chép:
“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng thế 1:1).
Tiên tri Ê-sai chép:
“Vậy hãy truyền rao; hãy bảo chúng nó đến gần, và nghị luận cùng nhau! Từ đời xưa ai đã rao ra sự nầy? ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ? Há chẳng phải ta, là Đức Giê-hô-va, sao? Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác! chẳng có Đức Chúa Trời nào khác là công bình và là Cứu Chúa ngoài ta. Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.” (Ê-sai 45:21-22)
Chúa Cứu Thế Giê-su tuyên bố sau khi Ngài đã từ kẻ chết sống lại:
“Hết cả quyền phép trên trời, dưới đất đã giao cho Ta…”
Sứ đồ Phao-lô giảng cho người dân thành phố A-thên, Hy Lạp:
“Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói rằng: Hỡi người A-thên, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng.  Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: THỜ CHÚA KHÔNG BIẾT. Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đương rao truyền cho.  Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu.  Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.  Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở,  hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.  Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.  Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên.  Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn,  vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ… (Công Vụ Sứ Đồ 17:22-31).
Sứ đồ Phao-lô chép:
“Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con  phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,  là sự mà Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa,  một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men.” (1 Ti-mô-thê 6:13-16).
Theo bạn ai là Đấng Tối Thượng? Bạn đã liên lạc được Đấng Tối Thượng chưa?
Các tôn giáo giúp bạn có cảm tưởng đến gần Đấng Tối Cao nhưng bạn biết không giữa bạn và Ngài có một khảong cách vô cùng to lớn mà bạn không biết. Đó là hàng rào ngăn cách bạn với Ngài. Kinh Thánh gọi đó là tội lỗi. Là Chúa đang giận bạn. Bạn đang phân cách với Ngài. Đấng Tối Cao nầy đã từng hạ mình đến với loài người và Ngài bằng lòng nhận bạn trở về làm con của Ngài nhưng bạn lại chưa biết. Bạn vẫn là đứa trẻ mồ côi, bơ vơ, tuyệt vọng nếu bạn chưa tin nhận Chúa Cứu Thế và chưa làm hòa với Đấng Tối Thượng. Bạn thích làm theo cách của mình để đến gần Chúa và bạn coi thường giải pháp đến gần nhau của Chúa.

salvation099
Bạn sẽ được nhận làm con của Chúa khi bạn chọn giải pháp phục hòa với Ngài qua Chúa Giê-su là Đấng duy nhất đã chết thế đền tội cho bạn. Hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-su và tiếp nhận Ngài, ngay lập tức mối quan hệ của bạn với Đấng Tối Thượng sẽ hòan toàn thay đổi ngay.

2. Thành người tốt hơn.
“Tôn-giáo tốt nhất là tôn-giáo… biến anh thành con người tốt hơn”.
Đây là mục tiêu của các tôn giáo, cố gắng chỉ dẫn giúp con người sống tốt hơn. Con người thường lấy người khác làm tiêu chuẩn để so sánh. Vì thế họ chủ trương sống tốt hơn người khác là đủ rồi. Tôi tin rằng đây là cố gắng tốt nhất của các tôn giáo do loài người sáng lập để nối lại mối liên hệ vốn đứt đoạn với Đấng Tối Thượng. Phương pháp của con người là cố gắng, là ép mình, là tu luyện để mỗi ngày sống tốt hơn. Nhiều người theo tôn giáo đã hãnh diện về cố gắng tu hành của mình vì thấy mình đã sống tốt hơn người khác. Đó là lý do tôn giáo vẫn tồn tại ở khắp nơi trên thế giới.
Bạn biết không, trước mắt Chúa dù bạn sống tốt hơn nhiều người khác, bạn vẫn chưa đạt tiêu chuẩn trọn lành thánh khiết của Đức Chúa Trời, bạn còn thiếu hụt. Vì bạn là tội nhân. Hy vọng duy nhất của bạn để thoát khỏi địa vị tội nhân hư mất và bạn có thể trở thành thánh nhân trước Đấng Tối Thượng là hoàn toàn nhờ cậy Chúa Cứu Thế Giê-su. Hãy đọc Kinh Thánh bạn sẽ thấy. Hãy rờ lòng tự hỏi các cố gắng của mình đã đạt chưa, bạn sẽ thấy. Tin mừng cho bạn và cho gia đình bạn cũng như cho mọi người là bạn chỉ cần tin nhận Chúa. Tin cậy và vâng lời Chúa là bí quyết của sự biến đổi tâm linh.
Kinh Thánh chép:
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.  Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.  Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 5:17-19).
Bạn biết không, Đức Chúa Trời nhìn đến bản chất của con người, không giống như loài người hãnh diện về mình, vì người ta nhìn bề ngoài nhưng Chúa nhìn thấy trong lòng. Lòng người hư hoại, xấu xa. Mỗi người là một tội nhân hư hoại, xa cách, hư mất. Chúa Giê-su đã chỉ rõ:
“Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người!  Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người,  tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng.  Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người” (Mác 7:20-23).
Bạn có thể nhờ tôn giáo và sự tu luyện để thay đổi lòng mình không?
Tiên tri Giê-rê-mi đã chép về cái nhìn của Đấng Tối Thượng:
“Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được.” (Giê-rê-mi 13:23).
3. Sự thật cao trọng.

– “Không có tôn-giáo nào cao-trọng hơn Sự-Thật.”

Đây là sự khôn ngoan của Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma và điều nầy làm ông nổi tiếng trên thế giới. Ông làm cho người ta có cảm tưởng ông đã đến gần sự thật. Sự thật muôn đời vẫn là sự thật. Sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Loài người ở nhiều nơi vẫn còn ở trong xích xiềng nô lệ, thậm chí là xích xiềng của tôn giáo mà không biết.
– Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành.
– Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão.
Đây là những sự thật mà con người kinh nghiệm. Nhưng ít người hỏi ai là người điều khiển các quy luật luân lý nầy. Tại sao ở hiền thì lại gặp lành, tại sao gieo gió thì lại gặt bão? Ai điều khiển quy luật gieo gặt để báo trả việc mỗi người làm? Ai giúp mình ở hiền?
Nếu bạn biết lẽ thật mà bạn không chịu làm theo lẽ thật thì có ích gì? Chẳng hạn bạn đang đi đường xuống hỏa ngục và có người chỉ đường cho bạn để đi lên thiên đàng thì bạn làm gì với sự thật đó? Nếu bạn không chịu thay đổi và từ bỏ con đường đi xuống để trở lại đi con đường dẫn bạn lên thì sự thật đó không ích gì cho bạn.
Vấn đề bây giờ không phải là bạn không biết lẽ thật nhưng là vấn đề bạn không chọn để làm theo lẽ thật.
Chúa Giê-su phán,
“Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.  Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.” (Giăng 14:6-7).

quote-christianity-is-not-a-religion-or-a-philosophy-but-a-relationship-and-a-lifestyle-the-rick-warren-71-8-0860

Trong lịch sử có câu chuyện về Tổng Đốc Phi-lát, người đã hỏi: “Lẽ thật là gì?” Câu chuyện được chính nhân chứng Giăng ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước.
“Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Jêsus đến, mà hỏi rằng: Chính ngươi là Vua dân Giu-đa, phải chăng?  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta?  Phi-lát trả lời rằng: Nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta; vậy ngươi đã làm điều gì?  Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.  Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.  Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì?
Khi người đã nói vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa, mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả.  Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ Vượt Qua, thì ta tha cho các ngươi một tên tù, vậy các ngươi có muốn ta tha Vua dân Giu-đa cho chăng?  Chúng bèn kêu lên nữa rằng: Đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba! Vả, Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp.” (Giăng 18:31-40).

“Bấy giờ, Phi-lát bắt Đức Chúa Jêsus và sai đánh đòn Ngài.  Bọn lính đan một cái mão triều bằng gai, đội trên đầu Ngài, và mặc cho Ngài một cái áo điều.  Đoạn, họ đến gần, nói với Ngài rằng: Lạy Vua dân Giu-đa! Họ lại cho Ngài mấy cái vả.
Phi-lát lại ra một lần nữa, mà nói với chúng rằng: Đây nầy, ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi.  Vậy, Đức Chúa Jêsus đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều; và Phi-lát nói cùng chúng rằng: Kìa, xem người nầy!  Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài, thì kêu lên rằng: Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Phi-lát nói cùng chúng rằng: Chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người; bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết.  Dân Giu-đa lại nói rằng: Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết; vì hắn tự xưng là Con Đức Chúa Trời.  Khi Phi-lát đã nghe lời đó, lại càng thêm sợ hãi nữa.
Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Jêsus rằng: Ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Jêsus không đáp gì hết.  Phi-lát hỏi Ngài rằng: Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao?  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta; vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài; nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng: Ví bằng quan tha người nầy, thì quan không phải là trung thần của Sê-sa; vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là xướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy!  Phi-lát nghe lời đó, bèn dẫn Đức Chúa Jêsus ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án, tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ga-ba-tha.  Vả, bấy giờ là ngày sắm sửa về lễ Vượt Qua, độ chừng giờ thứ sáu.
Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng: Vua các ngươi kia kìa!  Những người đó bèn kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi! Đóng đinh hắn trên cây thập tự đi! Phi lát nói với chúng rằng: Ta sẽ đóng đinh Vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi.  Người bèn giao Ngài cho chúng đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy, chúng bắt Ngài và dẫn đi.” (Giăng 19:1-16).

Bạn thấy không? Tổng Đốc Phi-lát biết sự thật nhưng đã không làm theo lẽ thật. Sự thật chỉ có giá trị khi chúng ta làm theo lẽ thật.

Sự thật sẽ giải phóng chúng ta và trả tự do chúng ta. Vấn đề ở đây chính là sự lựa chọn của mỗi người chúng ta. Chúng ta chọn sự thật khách quan hay sự thật chủ quan. Người Mỹ đã nói một câu gọn gàng: “Not religion but relationship.” Tôi hoàn toàn đồng ý câu nầy. Đừng tìm kiếm các cố gắng của tôn giáo, nhưng hãy tìm kiếm ngay sự liên hệ tốt với Đức Chúa Trời.

images

Đừng để lại ngày mai điều quan trọng bạn có thể làm được ngày hôm nay.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Có thể bạn quan tâm