Trang chủ Lời chứng Trái Tim Nhân Ái

Trái Tim Nhân Ái

bởi

Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,  và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,

Rô-ma 3:23-24

Vào thế kỷ thứ ba, một bệnh dịch lan tỏa khắp đế quốc Rô-ma làm chết vô số người. Nhiều người chạy trốn khỏi địa phương để tìm một lối thoát. Những người theo đa thần giáo và các thầy thuốc cũng rời đi. Chỉ có các Cơ đốc nhân ở lại ngay trong khu vực của mình để giúp đỡ những người bệnh.  Mọi người đã kinh ngạc vì lòng trắc ẩn như vậy, và họ tôn vinh Đức Chúa Trời của các Cơ đốc nhân.

Trong suốt mọi thời đại, Đức Chúa Trời luôn bày tỏ lòng thương xót với dân sự của Ngài, với sự thể hiện tối hậu là sự hy sinh của Đức Con. Khi chúng ta còn trong tình trạng thù nghịch với Đức Chúa Trời, chúng ta phạm tội và xứng đáng phải chết, thì Ngài đã bày tỏ lòng thương xót. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-su đến trần gian chịu chết vì chúng ta. Nhân loại tội lỗi được hòa giải với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài – là Đấng hoàn toàn vô tội.

Chúng ta được Chúa yêu, được Ngài bày tỏ lòng thương xót. Và bây giờ chúng ta cũng phản chiếu ra lòng thương xót của Ngài khi phục vụ người khác. Hãy đến bên cạnh những người đang đau khổ, để họ cảm biết rằng họ không cô đơn giữa cuộc đời này. Điều này không có nghĩa là chúng ta đến để giải quyết vấn đề của họ, nhưng là bước vào trong nỗi đau của họ và giới thiệu cho họ một tin lành.

Ai là người cần đến lòng thương xót của Đức Chúa Trời được thể hiện qua chúng ta hôm nay?

“TÔI TIN RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI TẤT CẢ CÁC CƠ ĐỐC NHÂN BÀY TỎ RA LÒNG THƯƠNG XÓT VỚI NHỮNG NGƯỜI CẦN ĐƯỢC THƯƠNG XÓT.”

 

Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi

 

 

 

Có thể bạn quan tâm