Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Vai Trò Quản Gia

Vai Trò Quản Gia

bởi

 

Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va.
1 Sa-mu-ên 1:27-28
🙂
Mỗi đứa trẻ được thụ thai là một quá trình kỳ diệu trong sự kiểm soát của Cha Thiên Thượng. Chúng được thai dựng một cách đáng sợ và tuyệt vời. Đức Chúa Trời giao phó con cái cho cha mẹ chăm sóc, nhưng chúng vẫn thuộc về Ngài. Cha mẹ chỉ là người quản gia, không phải là người sở hữu con cái hay bất cứ thứ gì trên trần gian này.
An-ne trong câu chuyện trên đây hiểu rõ chức vụ quản gia của mình. Trong suốt nhiều năm An-ne đã không thể sinh con. Vì vậy bà nài xin Chúa cho bà một đứa con. Chúa nhậm lời cầu nguyện của An-ne, bà sinh một con trai và đặt tên là Sa-mu-ên. Khi nó cai sữa, An-ne đã trả nó về với Chúa, là Đấng mà An-ne nhận thức rằng con trai của bà thuộc về Ngài. Thật khó khăn để chia tay với đứa con trai mà mẹ An-ne phải chờ đợi nhiều năm mới có.
Chúng ta có sẵn sàng chia tay với con cái mình để giao chúng trong tay Chúa? Khi con cái lớn lên, chúng sẽ rời tổ ấm gia đình. Hãy để Cha thiên thượng chăm sóc chúng. Chúng thuộc về Đức Chúa Trời, không thuộc về chúng ta.
Hãy tiếp nhận lẽ thật là Đức Chúa Trời yêu thương con của chúng ta nhiều hơn chúng ta yêu chúng. Bạn không luôn luôn ở với chúng, nhưng Cha thiên thượng thì khác.
“TÔI TIN RẰNG BẢN THÂN VÀ MỌI ĐIỀU TÔI ĐANG QUẢN LÝ ĐỀU THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Randy & Rozanne Frazee

Translated by Tuong Vi

 

Có thể bạn quan tâm