Trang chủ Niềm Tin Minh Họa Về Bình Thuận

Về Bình Thuận

bởi admin

Một ngày đầu tháng 3 năm 2022, chúng tôi về Bình Thuận thăm gia đình Mục sư Thái Văn Quốc và Hội Thánh tại đó.
Cách đây 20 năm, người dân ở vùng đất Tánh Linh, Bình Thuận được giới thiệu ánh sáng của Phúc âm qua chức vụ của Mục sư Thái Văn Quốc. Một số người tiếp nhận lẽ thật của Tin Mừng và hội thánh được thành lập. Ngày hôm nay nơi đây trở thành một vị trí trung tâm truyền giáo, và các hội thánh vệ tinh chung quanh được gieo trồng.
Điều gì đã tạo nên sự khác biệt trong công tác rao giảng Phúc âm và nhân cấp môn đồ hóa trên vùng đất này?

🙂

BÀI DƯỠNG LINH

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Công vụ 1:8

Hội Thánh đầu tiên không có nhà thờ, cũng chẳng có nguồn quỹ lớn (Công vụ 3:6), và được lập nên chủ yếu từ những con người bình thường là những người không có bạn bè có thế lực “ở trên cao.” Song, những tín hữu đầu tiên đã làm trọn sứ mạng của Đấng Christ và đem thành công phúc âm đến với thế giới của họ. Cơ Đốc Nhân ngày nay có nhiều phương tiện truyền thông và phương tiện vận tải mà Phi-e-rơ và Phao-lô sẽ cảm thấy sửng sốt, tuy nhiên chúng ta không được bằng họ về nhiều phương diện.

Chúng ta nhận sứ mệnh làm chứng qua cách sống và lời nói. Chứng nhân là những người nói với người khác những điều mà họ biết về Đức Chúa Giê-su và những công việc mà Ngài đã làm cho họ (4:20). Họ chia sẻ tin mừng cứu rỗi một cách đầy yêu thương. Thật vậy, mọi Cơ Đốc Nhân đều là những chứng nhân, dù họ có đang làm tốt công việc của mình hay không. Đáng buồn thay, một số người đang sống như những công tố viên hoặc thẩm phán trong một phiên tòa chứ không như những chứng nhân. “Chứng nhân” trong tiếng Hy Lạp cho có nghĩa là tử đạo, và rất nhiều chứng nhân trung tín của Chúa đã đóng dấu lời chứng của họ bằng chính huyết của mình.

 

Chúng ta không thể làm chứng hiệu quả nếu không có năng quyền thiên thượng. Đức Chúa Giê-su truyền cho các môn đồ của Ngài phải ở lại thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi họ được Đức Thánh Linh ban năng quyền (Lu-ca 24:46-49), bởi khi đó họ mới được trang bị để truyền đạt phúc âm. Có thể bạn nghĩ rằng những tín hữu nhóm họp nơi phòng cao (Công vụ 1:12-14) đã có tất cả mọi điều mà họ cần để truyền giáo tại Giê-ru-sa-lem. Điều quan trọng nhất là họ biết Đức Chúa Giê-su cách cá nhân. Các sứ đồ đã sống cùng Đức Chúa Giê-su và được Ngài dạy dỗ. Họ đã chứng kiến những phép lạ và thậm chí chính họ đã thực hiện những phép lạ ấy. Tuy nhiên họ vẫn chưa sẵn sàng để làm chứng nếu họ không có năng quyền của Đức Thánh Linh, bởi đó chính là mục vụ của Đức Thánh Linh để trang bị chúng ta phục vụ. Nếu không có chức vụ của Đức Thánh Linh, tài sản của chúng ta chỉ là những khoản nợ.

Trong bài giảng trên phòng cao (Giăng 13-16), Đức Chúa Giê-su đã dạy dỗ các môn đồ về chức vụ của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ giúp họ biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời (14:15-17), dạy họ Kinh Thánh và giúp họ ghi nhớ những gì đã học (14:25-26; 16:13-15). Ngài sẽ ban cho họ có năng quyền để làm chứng (15:2-27) và cáo trách tội lỗi của những người lắng nghe (16:7-11). Điều này sẽ làm sáng danh Đức Chúa Giê-su (c. 14). Sách Công vụ các sứ đồ ghi lại tất cả các mục vụ trên của Đức Thánh Linh được thể hiện qua sinh hoạt của Hội Thánh đầu tiên. Ngày nay chúng ta thấy những điều này trong Hội Thánh hay không?

Bởi vì chúng ta đã tin cậy Đức Chúa Giê-su Christ và nhận lãnh sự cứu rỗi, chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trong lòng mình (Rô-ma 8:9), tuy nhiên Đức Thánh Linh có kiểm soát đời sống của chúng ta hay không? Khi giáo sĩ D. L. Moody hầu việc Chúa tại Anh Quốc, một người chỉ trích đã hỏi rằng: “Có phải ông Moody có độc quyền một Đức Thánh Linh?” Một người bạn đáp rằng: “Không, nhưng Đức Thánh Linh chiếm độc quyền ông D. L. Moody.” Được đầy dẫy Đức Thánh Linh nghĩa là được Đức Thánh Linh kiểm soát và sẵn lòng để Ngài sử dụng nhằm tôn vinh Chúa. Tôi đã từng nghe A. W. Tozer nói rằng: “Nếu Đức Chúa Trời đem Đức Thánh Linh ra khỏi thế giới, hầu hết những gì mà Hội Thánh đang làm sẽ tiếp tục được diễn ra mà không ai có thể nhận ra sự khác biệt.” Chúng ta có thấy sự khác biệt nào không?

Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta.

Giăng 15:26-27

🙂

 

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 4:10)

 

hình lưu niệm

GHI CHÉP NHANH
Từ Sài Gòn, Mục sư Kiến đi xe Cúc Phương về Dầu Giây.  Tôi đón ông ở đó và cùng đi ăn mỳ quảng Thủy Tiên. 2 giờ chiều ngày 1 tháng 3,  sau khi liên lạc trên phone với MS Quốc, chúng tôi sử dụng thiết bị GPS trên ô-tô  và cả Iphone  để dò đường chạy ra Bình Thuận. Xe chạy ngoằn ngoèo vượt qua Xuân Lộc, ra Đức Linh rồi về Tánh Linh. Đến 5 giờ thì đến nhà Mục sư Quốc.
Đã lâu không có dịp ngắm nhìn đồng ruộng và lơ thơ những đồi núi rải rác của một vùng đất trung nam bộ, mà những năm trước đây vốn là vùng kinh tế mới.
Trò chuyện, thông công và cầu nguyện với vợ chồng Mục sư Quốc và hai anh em phụ tá cho mục sư quản nhiệm ở đây.
Có đến thăm mới thấy được phần nào những cưu mang và trăn trở của những “chiến binh thập tự” nơi đây.

Chia tay ra về với lời cầu nguyện xin Chủ mùa gặt sử dụng mỗi chúng ta cách hiệu quả cho mùa gặt cuối cùng của Ngài.

admin

Có thể bạn quan tâm