Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Ý Nghĩa Của Việc Vứt Bỏ Đời Sống của Bạn?

Ý Nghĩa Của Việc Vứt Bỏ Đời Sống của Bạn?

bởi admin

“Hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, … và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” (Rô-ma 6:13 BTT)

Đầu phục Chúa Giê-xu có nghĩa là hy sinh mọi lĩnh vực của cuộc đời bạn cho mục đích của Ngài. Chúa muốn bạn học cách trở thành người ban cho chứ không phai là người chỉ nhận mà thôi. Chúa Giê-xu phán: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu.” (Mác 8:35 BTT)

Từ bỏ đời sống mình nghĩa là gì? Nghĩa là bạn dâng chính bản thân mình cho Chúa để sống theo mục đích của Ngài. Rô-ma 6:13 chép: “Hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, … và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” (BTT) Sống một cuộc sống có mục đích. Sống đúng theo mục đích. Phó dâng chính mình cho Chúa. Để Ngài sử dụng bạn cho mục đích của Ngài. Bạn sẽ có được chuyến phiêu lưu ý nghĩa cho cuộc đời mình!

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn làm như vậy? Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nói rằng: “Vâng thưa Chúa, con sẽ không sống cho con. Con sẽ sống cho Ngài và cho người khác. Con sẽ học cách hy sinh cuộc đời con cho mục đích của Ngài. Con sẽ học cách để kế hoạch của con xuống.” Hãy xem lời Chúa phán: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33 BTT)

Làm thế nào để Nước Đức Chúa Trời trở thành mối quan tâm chính của bạn? Bạn hãy quan tâm đến những điều Chúa quan tâm. Ngài quan tâm đến điều gì nhất? Con người. Chúa không quan tâm đến tiền bạc. Ngài không quan tâm đến danh vọng. Ngài không quan tâm đến nhiều điều mà chúng ta quan tâm. Khi bạn phó dâng cuộc sống của bạn cho Chúa và biến những điều quan trọng nhất đối với Chúa trở thành những điều quan trọng nhất trong cuộc sống bạn thì Ngài sẽ lo liệu tất cả các nhu cầu của bạn.

Thảo Luận

Hãy nghĩ về một người mà bạn biết đang sống cho mục đích của Chúa. Làm thế nào bạn biết rằng người đó đã “từ bỏ” cuộc sống của mình?

Tại sao việc đầu phục Chúa dẫn đến sự tự do và phiêu lưu?

Làm thế nào bạn có thể để người khác trở thành mối quan tâm chính của mình? Bạn cần làm gì để chăm sóc người khác tốt hơn?

Nguồn:  Mục Sư Rick Warren

Mọi thư thừ liên lạc hoặc bài vở xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm