Trang chủ Biên dịch Đào Tạo Môn Đồ – Chương 5: Đào Tạo Môn Đồ và Cầu Nguyện

Đào Tạo Môn Đồ – Chương 5: Đào Tạo Môn Đồ và Cầu Nguyện

bởi admin

Đào Tạo Môn Đồ
Tác giả: Greg Laurie

Chương Năm
Đào Tạo Môn Đồ và Cầu Nguyện

Có một ngày, Đức Chúa Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình. (Lu-ca 11:1)

Cầu nguyện nên là đặc tính thứ hai của Cơ đốc nhân, giống như hít thở vậy. Tiếc thay, cuộc đời của nhiều tín hữu lại thiếu đi lời cầu nguyện rất nhiều.

Môn đồ phải là người cầu nguyện. Cầu nguyện là một trong những điều cần có của môn đồ hoá. Cầu nguyện là chìa khoá để có khao khát và năng lực làm chứng về Chúa Giê-su.

Khi Gióp đối diện với rất nhiều thử thách, ông kêu lên, “Chẳng có người nào phân xử giữa chúng ta, đặt tay mình trên hai chúng ta” (Gióp 9:33). Gióp không thể tìm thấy ai để tranh luận với ông, không ai đứng ở khoảng trống trước Đức Chúa Trời cho ông. Ông cảm thấy như thể ông không thể đến được chỗ Chúa. …

Có thể bạn quan tâm