Trang chủ Dưỡng Linh Nuốt Con Lạc Đà?

Nuốt Con Lạc Đà?

bởi admin

LỌC CON RUỒI NHỎ MÀ NUỐT CON LẠC ĐÀ

-Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà! (Ma-thi-ơ 23 :23-24)

Chúa Giê-su đã quở trách cách nghiêm khắc các thầy thông giáo và người Pha-ri-si trong Tân ước là những kẻ đạo đức giả. Những người này dâng hiến đầy đủ và chi tiết trong hệ thống Do thái giáo, nhưng họ đã phớt lờ những điều quan trọng hơn trong luật pháp Môi-se là sự công bình, thương xót và trung tín. Họ là những kẻ mù lòa thuộc linh, lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà.Cụm từ lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà đã trở nên thành ngữ trong Tiếng Anh: “strain at gnats and swallow camels” mang ý nghĩa chỉ trích hoặc la mắng một điều gì đó nhỏ nhặt hoặc vụn vặt trong khi phớt lờ hoặc coi thường những điều nghiêm trọng hoặc quan trọng hơn nhiều.Chúng ta có thường lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà?

Chúng ta có thường phê bình, chỉ trích những điều vụn vặt trong khi bỏ qua những điều hệ trọng hơn?

Câu hỏi suy ngẫm và cần câu trả lời của mỗi người:

– Điều quan trọng nhất trong cuộc sống Cơ đốc là gì? Sự cứu rỗi thông qua Chúa Jesus.

– Những điều thứ yếu – không quan trọng là gì? Đó có thể là những tranh luận về thần học, quan điểm của các trường phái?

Có thể bạn quan tâm