Trang chủ Tổng Hợp Các Mục Vụ Của Viện Đào tạo Môn Đồ

Các Mục Vụ Của Viện Đào tạo Môn Đồ

bởi admin

Nhiều mục sư và con cái Chúa theo học các lớp học của Viện Truyền Giáo Việt Nam, từ các tỉnh thành và các trung tâm kể cả 150 nhân sự truyền giáo xuyên Việt.Phạm Xuân Dũng

Có thể bạn quan tâm