Trang chủ Tổng Hợp Thanksgiving

Thanksgiving

bởi admin
 • Kính chào quý mục sư, và quý ông bà anh chị em kính mến trong Chúa,

 • Thi-thiên 100 là Thi-thiên duy nhất được xác định rõ là “Thi-thiên để cảm tạ.” Có nhiều Thí-thiên khác được sử dụng cho mục đích cảm tạ Đức Chúa Trời nhưng chỉ có Thi-thiên 100 bày tỏ rõ ràng mục đích cảm tạ ngay chính trong tiêu đề.  Thi-thiên 100 mở đầu bằng lời kêu gọi “cả trái đất,” nghĩa là bao gồm tất cả tạo vật đã được Đức Chúa Trời dựng nên (câu 3). Và đối tượng của sự thờ phượng và cảm tạ chính là Đức Giê-hô-va.  Ca ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời là bổn phận của mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi nền văn hóa, mọi chủng tộc, giai cấp, và mọi lứa tuổi. 

  Trong tinh thần vui mừng tạ ơn Chúa, mỗi con dân Ngài cần nhận thấy ơn Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày không xiết kể để chạy đến với Chúa, ôm chầm lấy Ngài và cất tiếng reo mừng ca ngợi Đấng quá yêu chúng ta đến nỗi đã hy sinh chính Ngài cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đáp lời kêu gọi của trước giả Thi-thiên 100: “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!”
  Ban Quản Trị, Ban Điều Hành, Các Giám Đốc Điều Hành tại Bắc Mỹ, Âu Châu, Úc Châu, Á Châu và Việt Nam, Ban Giáo Sư, Các Sinh Viên trên khắp thế giới, và trên 150 Nhân Sự Truyền Giáo xuyên Việt tại Việt Nam.
  Phạm Xuân Dũng, PhD, ThD
 • Viện TrưởngViện Truyền Giáo Việt Nam – Vietnamese Missionary InstituteĐào Tạo Môn Đồ & Giáo Sĩ
  www.DaoTaoMonDo.comwww.VietnameseMissionaryInstitute.orgwww.Facebook.com/VietnameseMissionaryInstitute  
  Non-Profit 501(c)(3) Organization

Có thể bạn quan tâm