Trang chủ Dưỡng Linh Hãy Coi Sóc Nhau

Hãy Coi Sóc Nhau

bởi admin

Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Hê-bơ-rơ 10: 24-25

Số liệu thống kê cho chúng ta biết rằng những người cố gắng tự bỏ thuốc lá sẽ đạt được thành công là 1 phần trăm. Nếu họ thêm vào quyết định của mình một công cụ hỗ trợ như miếng dán nicotine, tỷ lệ phần trăm sẽ tăng lên 5 phần trăm. Nếu có thêm một nhóm hoặc cộng đồng hỗ trợ, lúc đó cơ hội của họ tăng lên 40 phần trăm. Và với một cơ chế hỗ trợ tại chỗ, họ có cơ hội cai được thuốc lá tốt hơn nhiều so với tự bản thân làm việc đó. Không phải luôn gặp dễ dàng để thực hiện nếp sống đạo Cơ đốc là ưu tiên hàng đầu của chúng ta, nhưng điều đó có thể dễ dàng hơn nhiều khi chúng ta có trách nhiệm giải trình cho một ai đó, hay được khuyến khích và đồng hành của một người bạn – hoặc của vài anh chị em trong Christ cùng tần số với chúng ta. Sự hỗ trợ đúng đắn của cộng đồng sẽ khuyến khích chúng ta sống tốt hơn về thể chất và tinh thần. Nhưng thường thì cuộc sống của chúng ta quá dư đầy nhiều việc đến nỗi dường như không thể có thêm một nhóm nhỏ học Kinh Thánh, hoặc dành thì giờ đi ra làm quen với những người hàng xóm.

Trước giả của sách Hê-bơ-rơ khuyên chúng ta phải ưu tiên cho sinh hoạt trong cộng đồng chung của hội thánh. “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành” là những lời dành cho chúng ta hôm nay. Hãy đến hiệp tác với các chi thể khác trong thân thể Đấng Christ để khích lệ và xây dựng đức tin cho nhau. Chúng ta không chỉ đi thờ phượng Chúa mỗi tuần, nhưng cũng cần nếp sống hội thánh.

“TÔI THÔNG CÔNG VỚI CÁC CƠ ĐỐC NHÂN KHÁC ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN ĐỜI SỐNG TÔI, ĐỜI SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC VÀ MỤC ĐÍCH CỦA NGÀI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.”

https://daotaomondo.com/xin-cho-toi-qua-doi-binh-yen-vi/

Có thể bạn quan tâm