Trang chủ Tổng Hợp David Pawson

David Pawson

bởi admin

Cuộc Đời Của David Pawson

David Pawson (25/2/1930 – 21/5/2020) là một mục sư, giáo viên Kinh Thánh người Anh. Khi ông qua đời, Premierchristianity, một tạp chí Cơ Đốc Anh Quốc đã nhận xét ông là một trong những người dạy Kinh Thánh vĩ đại nhất trong thế hệ của mình. Do sách và các bài giảng dạy của ông được trình bày với phong cách tương đối đại chúng nên ít được giới học thuật Cơ Đốc lưu ý. Tuy nhiên, ông đã ảnh hưởng trên nhiều người, tại nhiều quốc gia, thông qua các hội thảo dành cho các lãnh đạo hội thánh. Ông để lại di sản hơn 80 đầu sách, hơn 300 video và 1500 audio bài giảng dạy, được đăng tải và cho quyền sử dụng miễn phí trên website và kênh Youtube.

Theo cuốn tự truyện của ông, David Pawson sinh ra tại vùng nông thôn miền Bắc nước Anh, trong một dòng họ có nhiều người là giảng đạo phái Giám lý. Từ thời thơ ấu David Pawson đã muốn tiếp tục làm việc ở trang trại, nhưng khi học xong bằng Cử nhân Khoa học nông nghiệp tại Đại học Durham, ông cảm thấy Chúa đang kêu gọi mình bước vào chức vụ giảng đạo trọn thời gian. Sau đó, ông học lấy bằng Cử nhân rồi Thạc sĩ thần học tại Wesley House, một trường cao đẳng thần học phái Giám lý ở Cambridge. Sau đó ông được bổ nhiệm làm tuyên uý cho một chi nhánh thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia trong 3 năm.

Kết thúc nhiệm kỳ làm Tuyên Uý, ông phục vụ với tư cách là mục sư trong phái Giám Lý, nhưng ngày càng trở nên bất an với thực hành phép báp-têm cho trẻ sơ sinh. Sau khi trình bày trước một ủy ban giáo lý của hệ phái, ông đã tình nguyện rời bỏ hệ phái. Rồi ông nhận lời mời trở thành mục sư của hội thánh Baptist Gold Hill ở Buckinghamshire. Trong giai đoạn này, băng đĩa giảng dạy của ông – ban đầu được làm cho những thành viên già cả và đau yếu của hội thánh – đã trở nên phổ biến. Hội thánh ông quản nhiệm cũng trở thành một trong những hội thánh Baptist lớn nhất ở Vương quốc Anh.

Pawson rời Millmead vào năm 1979 để bắt đầu chức giảng dạy Kinh thánh lưu động trên toàn thế giới, chủ yếu thông qua các cuộc hội thảo dành cho các nhà lãnh đạo hội thánh ở Châu Á, Úc, Châu Phi, Anh, Châu Âu và Hoa Kỳ. Ông qua đời vào 21/5/2020, thọ 90 tuổi.

Sự Dạy Dỗ Của David Pawson

David Pawson đọc nhiều, nhưng phương châm của ông là luôn đề cao và cố gắng trung thực nhất với Kinh Thánh. Trong Unlocking the Bible (Mở khóa Kinh thánh – được dịch là loạt bài Giải Nghĩa Kinh Thánh cùng David Pawson trên kênh GLKT) , Pawson đưa ra những “chìa khoá” để hiểu từng sách trong Kinh Thánh. Ông tin rằng Kinh Thánh cần được nghiên cứu theo như cách Kinh Thánh đã được viết ra, tức là “từng sách một, tại những thời điểm nhất định.” Do đó, mỗi sách Kinh Thánh được hiểu rõ nhất bằng cách tìm hiểu lý do tại sao sách ấy được viết và viết cho ai. Pawson đã mất 12 năm để trình bày loạt bài này vào những năm 1960. Toàn bộ đã được quay video, được dịch ra nhiều thứ tiếng, cũng như được tập hợp thành sách cùng tên. Đây cũng là loạt bài mà ông Pawson cảm thấy là quan trọng nhất trong những công việc của mình.

Cũng với phương châm Kinh Thánh trên hết, David Pawson không ngần ngại chia sẻ những quan điểm mà ông biết có thể “chạm vào tổ kiến lửa,” khác với niềm tin phổ biến của một bộ phận người nghe. Ông chủ trương một người trở thành Cơ Đốc Nhân không chỉ bởi nói “lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa,” (Sinner’s Prayer), mà cần qua bốn bước: Ăn năn với Đức Chúa Trời, tin Chúa Giê-su, chịu báp-têm nước, và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Trong loạt bài “Lãnh Đạo là Nam Giới” ông dạy rằng Đức Chúa Trời đã giao vai trò lãnh đạo cho nam giới. Ông phê bình nam giới đã không gánh lấy trách nhiệm quan trọng này trong gia đình cũng như trong hội thánh. Trong loạt bài Đường Đến Địa Ngục, ông phê bình thuyết tịch diệt (theo đó sự trừng phạt trong địa ngục không có tính đời đời). Trong loạt bài Khi Nào Chúa Giê-Su Trở Lại, ông bác bỏ quan điểm về sự đến hai lần của Chúa Giê-su (theo đó, Chúa Giê-su đến cách “vô hình” để cất hội thánh lên, và trở lại thêm một lần nữa “hữu hình” sau Đại Nạn). Pawson vừa ghi nhận vừa phê bình những niềm tin và thực hành nhất định trong cả trường phái Tin Lành thuần tuý lẫn trường phái Ngũ Tuần – Ân Tứ. Ông bác bỏ quan điểm “Một Lần Được Cứu, Mãi Mãi Được Cứu”, mặc dù ông tuyên bố mình vừa theo Calvin vừa theo Arminian. Tuy nhiên, David Pawson không áp đặt quan điểm của bản thân trên người nghe mà thúc giục người nghe tự kiểm tra những gì đã nghe với Kinh Thánh.

TUYÊN BỐ ĐỨC TIN CỦA QUỸ DAVID PAWSON TEACHING TRUST

1. KINH THÁNH
Chúng tôi tin Kinh Thánh là:

• lịch sử của vũ trụ chúng ta từ đầu đến cuối
• một ghi chép tin cậy những lời nói và việc làm thiên thượng
• thẩm quyền cuối cùng trong các vấn đề niềm tin và hành vi.

2. ĐỨC CHÚA TRỜI
Chúng tôi tin Đức Chúa Trời là:

• Đấng có một và là Đấng duy nhất đã luôn tồn tại
• Đấng dựng nên vũ trụ và vạn vật
• Quan án của tất cả các dân tộc, các dân tộc đều khai trình với Ngài.
• tuyệt đối công chính nhưng đầy thương xót
• đã bày tỏ qua Isrrael là dân được chọn của Ngài
• Ba ngôi vị trong một, vì thế là tình yêu.

3. CHÚA GIÊ-SU
Chúng tôi tin Chúa Giê-su đã:

• được thai dựng bởi phép lạ trong tử cung của một trinh nữ (Con vua Đa-vít, Đấng Mê-si-a/Đấng Christ của Israel)
• bị đóng đinh bởi người Do Thái và dân ngoại (bởi ý muốn của Đức Chúa Trời như một của lễ chuộc tội)
• sống lại từ kẻ chết sau ba ngày (chứng tỏ Ngài thật đúng như Ngài đã tuyên bố)
• được cất lên trời sau bốn mươi ngày (nơi Ngài hiện là Chúa tể của tất cả các thế lực)
Chúng tôi tin Chúa Giêsu là:
• Con đời đời của Đức Chúa Trời, giờ đây cũng là Con Người
• là Đức Chúa Trời thật và là người thật.

4. ĐỨC THÁNH LINH
Chúng tôi tin rằng Đức Thánh Linh là:

• ngôi vị, khác với Cha và Con
• quyền phép, ban cho các “ân tứ” siêu nhiên
• tinh khiết, sinh ‘trái’ nhân cách tin kính

5. SỰ CỨU RỖI
Chúng tôi tin rằng Sự Cứu Rỗi là quá trình được cứu chuộc khỏi tình trạng tội lỗi của chúng ta và:

• Bắt đầu với

– ăn năn vì tội chống Đức Chúa Trời
– tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu và là Chúa
– chịu báp-têm bằng cách chìm mình trong nước
– tiếp nhận Đức Thánh Linh kèm theo bằng chứng

• Tiếp tục với

– thêm cho sự tha thứ sự thánh khiết
– đòi hỏi bền bỉ tin cậy và vâng lời

• Kết thúc bằng

– trừ bỏ tất cả các tội lỗi
– phục hồi hình ảnh Đức Chúa Trời

6. HỘI THÁNH
Chúng tôi tin rằng Hội Thánh là:

• thân thể ở dưới đất của Đấng Christ, là đầu đang ở trên trời
• gồm những tín đồ chân chính trên toàn thế giới (hội thánh phổ thông) và ở một nơi (hội thánh địa phương)
• mục đích để:

– thờ phượng Đức Chúa Trời
– hướng dẫn các môn đồ
– thông công của các tín đồ
– cử hành phép báp-têm và tiệc thánh
– Kỷ luật thành viên
– truyền giáo cho người chưa được cứu
– phục vụ cộng đồng

7. TƯƠNG LAI
Chúng tôi tin rằng tình trạng của Thế giới này sẽ trở nên tồi tệ hơn, chứ không tốt hơn, cho đến khi:

• Chúa Giê-su trở lại trong thân thể để cai trị thế gian
• Các thánh đồ phục sinh và đồng cai trị với Ngài.
• Vũ trụ hiện tại bị tan rã
• Chúa Giê-su thi hành sự phán xét cuối cùng đối với người sống và người chết
• Tội nhân bị đày vào địa ngục khổ hình đời đời
• Người không có tội được ban cho sự sống đời đời với Đức Chúa Trời tại thành Giê-ru-sa-lem mới, trên đất mới trong vũ trụ mới

Đội ngũ Ba-rúc tổng hợp theo www.davidpawson.org

Có thể bạn quan tâm