Trang chủ Dưỡng Linh Lao Vào Hiểm Nguy

Lao Vào Hiểm Nguy

bởi admin

In 1892, a resident with cholera accidentally transmitted the disease via the Elbe River to Hamburg, Germany’s entire water supply. Within weeks, ten thousand citizens died. Eight years earlier, German microbiologist Robert Koch had made a discovery: cholera was waterborne. Koch’s revelation prodded officials in large European cities to invest in filtration systems to protect their water. Hamburg authorities, however, had done nothing. Citing costs and alleging dubious science, they’d ignored clear warnings while their city careened toward catastrophe.

The book of Proverbs has a lot to say about those of us who see trouble yet refuse to act. “A prudent person foresees danger and takes precautions” (27:12 nlt). When God helps us see danger ahead, it’s common sense to take action to address the danger. We wisely change course. Or we ready ourselves with appropriate precautions that He provides. But we do something. To do nothing is sheer lunacy. We can all fail to miss the warning signs, however, and careen toward disaster. “The simpleton goes blindly on and suffers the consequences” (v. 12 nlt).

In Scripture and in the life of Jesus, God shows us the path to follow and warns us of trouble we’ll surely face. If we’re foolish, we’ll barrel ahead, headlong into danger. Instead, as He leads us by His grace, may we heed His wisdom and change course.

By:  Winn Collier

Người khôn khéo thấy trước tai họa và ẩn mình; còn kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa. Châm Ngôn 27:12

Năm 1892, một cư dân mắc bệnh tả đã vô tình truyền bệnh qua sông Elbe đến Hamburg, là nguồn cung cấp nước cho toàn bộ nước Đức. Trong vòng vài tuần, 10.000 công dân đã chết. Tám năm trước đó, nhà vi trùng học người Đức Robert Koch đã khám phá ra: dịch tả lây lan qua nguồn nước. Công bố của Koch đã thúc đẩy quan chức ở các thành phố lớn thuộc châu u đầu tư vào hệ thống lọc để bảo vệ nguồn nước của họ. Tuy nhiên, chính quyền Hamburg lại không làm gì cả. Viện dẫn rằng chi phí quá cao và thiếu bằng chứng khoa học, họ đã phớt lờ những cảnh báo rõ ràng, dẫn đến thảm họa xảy ra cho toàn thành phố.

Sách Châm Ngôn nói rất nhiều về những người thấy tai họa đến nhưng không chịu đứng lên hành động. “Người khôn khéo thấy trước tai họa và ẩn mình” (27:12). Khi Chúa chỉ ra mối nguy phía trước, chúng ta phải hành động ngay để đối phó với mối nguy đó. Chúng ta phải khôn ngoan thay đổi hướng đi. Hoặc chúng ta phải luôn thận trọng với điều Chúa đã cảnh báo. Dù gì đi nữa, chắc chắn chúng ta phải làm gì đó. Chỉ có khờ dại mới không làm gì cả. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều rất dễ phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo và lao đầu vào thảm họa. “Kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa” (c.12).

Qua Kinh Thánh và cuộc đời Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta con đường phải theo và cảnh báo về những khó khăn mà chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải. Nếu khờ dại, chúng ta sẽ lao thẳng về phía trước, đâm đầu vào nguy hiểm. Nhưng khi Chúa dẫn dắt chúng ta bằng ân điển, nguyện rằng chúng ta sẽ chú ý đến lời cảnh báo khôn ngoan của Ngài và thay đổi hướng đi.Có bao giờ bạn từ chối sự khôn ngoan của Chúa không? Bạn học cách đáp ứng lại những lời cảnh báo của Chúa một cách hiệu quả hơn như thế nào?Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe tiếng Ngài và quay đầu khỏi chốn hiểm nguy.

Có thể bạn quan tâm