Trang chủ Tổng Hợp Lễ Tốt Nghiệp VMI

Lễ Tốt Nghiệp VMI

bởi admin

“Ai nắm lấy giáo dục, người đó sẽ nắm lấy tương lai” là một trích dẫn hay. VMI (Vietnamese Missionary Institute) tiếp tục đào tạo thế hệ tiếp nối cho Vương quốc Đức Chúa Trời theo tinh thần 2 Ti-mô-thê 2:2-3.

“Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. 3 Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ.”
SUY NGẪM LỜI CHÚA

câu 2. Những điều con đã nghe nơi ta giữa nhiều người chứng, con hãy giao phó những điều ấy cho những người trung tín, {là} những người cũng sẽ có thể dạy dỗ những người khác.

Những điều Ti-mô-thê đã nghe từ Phao-lô là tất cả những gì Phao-lô đã dạy dỗ và truyền lệnh cho ông. Nhiều người chứng là trước mặt các anh chị em trong Hội Thánh. Giao phó những điều ấy cho những người trung tín là dạy dỗ và truyền lại các mệnh lệnh mà Ti-mô-thê đã học được và nhận được từ Phao-lô cho những người hết lòng sống theo Lời Chúa, giữ vững đức tin. Đó là những người sẽ tiếp tục công việc rao giảng Tin Lành, giảng dạy cho Hội Thánh.

Ngày nay, chúng ta cũng có bổn phận học tập mọi điều Phao-lô đã giảng dạy và truyền lệnh, là những điều đã được ghi chép trong các thư tín của ông. Rồi chúng ta tiếp tục giảng dạy và truyền lại cho những người trung tín trong Hội Thánh, để việc rao giảng Tin Lành và giảng dạy cho Hội Thánh cứ được tiếp tục cho đến ngày Chúa đến. Đó cũng chính là một trong các bổn phận của một người lính giỏi của Đấng Christ.

câu 3. Vậy, con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ.

Đời sống của một người lính đương nhiên là nhiều gian khổ và hiểm nguy. Một người lính càng giỏi chừng nào thì càng kinh nghiệm nhiều gian khổ và hiểm nguy chừng nấy. Vì người lính giỏi không phải chỉ là người lính xuất sắc trong khi được huấn luyện, mà là người đã vượt nhiều gian khổ, hiểm nguy trong chiến trận, lập được nhiều chiến công, được đồng đội và chủ tướng tuyên xưng công trạng.

Người lính giỏi trong thế gian là một người có sức khoẻ tốt, can đảm, mưu lược, biết tận dụng mọi vũ khí, yêu quý đồng đội, vâng phục cấp trên, trung thành với tổ quốc. Người lính giỏi của Đấng Christ cũng phải:

  • Có sức khoẻ thuộc linh tốt bằng cách đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, để cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8; Giê-rê-mi 15:16; Giăng 4:32-34).
  • Can đảm, không khiếp sợ kẻ thù là ma quỷ và mọi thế lực chống nghịch Chúa trong thế gian (Giô-suê 1:9; Giăng 14:27; Rô-ma 8:15).
  • Biết khôn khéo như rắn để tránh thiệt hại vào thân cách không cần thiết bởi những kẻ thù nghịch Tin Lành (Ma-thi-ơ 10:16).
  • Biết tận dụng mọi vũ khí Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình, như đã được ghi lại trong Ê-phê-sô 6:11-18 [1].
  • Yêu thương anh chị em trong Chúa hơn chính mình, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho họ (Giăng 13:34; 15:13).
  • Vâng phục mọi thẩm quyền Chúa đặt để trên mình, nhất là những người chăn dắt mình (Rô-ma 13:1-2; Ê-phê-sô 5:21; Hê-bơ-rơ 13:17; I Phi-e-rơ 5:5).
  • Trung tín với Chúa cho đến chết (Khải Huyền 2:10; 12:11).
  • Những hình ảnh sau đây lấy từ buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên VMI tại tiểu bang Texas.

admin tổng hợp.
bài viết cũng được đăng tại:


https://huongdionline.com/2023/03/05/le-tot-nghiep-vmi/

Có thể bạn quan tâm