Trang chủ Thần Học 5 Bánh Và 2 Cá

5 Bánh Và 2 Cá

bởi admin
Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu?
Giăng 6:9
Khi chúng ta cảm thấy đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, hãy nhớ Giăng 6:6, “Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi.” Chúa Giê-su luôn luôn có một kế hoạch và Ngài sẽ chia sẻ kế hoạch ấy nếu chúng ta để cho Ngài hành động. Phi-líp tưởng rằng vấn đề thực phẩm cho đoàn dân đông sẽ được giải quyết nếu có thêm tiền (câu 7), nhưng Chúa Giê-su có một kế hoạch tốt hơn và Anh-rê nêu lên một câu hỏi, “Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu?” Có một cậu bé ở đây. Cậu bé là một phần của câu trả lời nhưng không phải là một phần của vấn đề, và chúng ta cũng có thể như vậy nếu chúng ta làm theo gương mẫu của cậu ấy. Hãy kiểm tra những thực phẩm có sẵn ở hiện trường.
Tôi có sẵn sàng hành động một mình không? Trẻ em là những người bắt chước tuyệt vời, nhưng không có bằng chứng cho thấy bất kỳ ai khác trong đám đông mang ra một bữa ăn trưa. Có thể hình dung câu chuyện như thế này. Khi Anh-rê hỏi cậu bé chia sẻ bữa ăn của nó với Chúa Giê-su, nó đồng ý. Không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của một người hoặc những gì người đó có trong tay. Trong suốt những năm thi hành chức vụ mục sư, tôi thường yêu cầu người khác trợ giúp trong những dự án, và rất thường xuyên tôi nghe một câu hỏi lặp đi lặp lại từ nhiều người: Còn những ai khác đang trợ giúp cho dự án này? Chúng ta có sẵn sàng đứng một mình, ban cho và làm việc mà không quan tâm là có ai làm giống như mình hay không? Nhưng thực ra chúng ta không làm việc đơn độc! Chúng ta đang cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Phao-lô viết, “chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời.” (1 Côr. 3:9). Có vinh dự nào lớn hơn điều này không?
Tôi có sẵn sàng dâng hết những gì tôi có cho Chúa Giê-su? Trong những ngày đó, một phần ăn trưa của người nghèo chỉ có bánh và cá. Cậu bé trong câu chuyện đã dâng tất cả phần ăn của mình lên cho Chúa. Đức Chúa Trời đo lường sự dâng hiến của chúng ta không phải là chúng ta dâng số lượng nhiều bao nhiêu, nhưng là chúng ta giữ lại bao nhiêu sau khi đã dâng. Cậu bé đã không giữ lại gì cả vì đã dâng hết cho Chúa. Người góa phụ trong sách Mác 12:42-44 cũng giống như vậy. “Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền; cũng có một mụ góa nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn một phần tư xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ nầy nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình.” Nếu chúng ta vâng phục Chúa theo tinh thần của Rô-ma 12:1-2, đặt tất cả những gì mình có lên bàn thờ của Chúa, khi đó Đức Chúa Trời được vinh hiển, và Ngài vui lòng sử dụng của dâng của chúng ta để cung cấp cho nhu cầu của người khác. Chúa Giê-su đã ban tất cả sự sống Ngài cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta dâng tất cả những gì chúng ta có cho Ngài. Ngài không “bóc lột” chúng ta, nhưng Ngài muốn ban phước và làm giàu có chúng ta. “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy” (Lu-ca 6:38).
Tôi có sẵn sàng trở nên một người vô danh? Chúng ta không biết gì thêm về cậu bé này. Nó gia nhập hàng ngũ của của những người vô danh nhưng có một vai trò quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời. Không ai biết được tên cậu con trai của chị Phao-lô trong Công vụ 23:11-22, là người có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mạng sống Phao-lô. Ai biết được tên cô tớ gái nhỏ mà đã thông báo cho quan tổng binh Na-a-man về một tiên tri ở Sa-ma-ri? (2 Các vua 5). Còn nữa, tên của người phụ nữ trong Phúc Âm Giăng chương 4 đã giới thiệu Chúa Giê-su cho cả một thành phố? Thỉnh thoảng tôi được yêu cầu hỗ trợ tiền bạc cho các dự án, những người cổ động hứa sẽ ghi tên tôi vào một tấm biển kỷ niệm chương nếu tôi dâng hiến một cách hào phóng. Có phải đây là lý do khiến chúng ta dâng hiến? Hãy nhớ lời Chúa Giê-su dạy, “Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:3-4)
Tôi có sẵn sàng qui mọi vinh hiển về cho Chúa Giê-su? Khi đám đông năm ngàn người ăn xong bữa ăn mà Chúa Giê-su cung cấp từ sự dâng hiến của cậu bé trai. Họ đã không khen ngợi cậu bé đã dâng lên cho Chúa năm ổ bánh và hai con cá, họ muốn tôn Chúa lên làm vua (Giăng 6:15). Động cơ của họ đã sai. Nhưng bây giờ họ đã tập chú vào Chúa. Khi Chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh dầy dẫy và sử dụng chúng ta, chúng ta có nhớ rằng chức vụ của Đức Thánh Linh là làm vinh hiển Chúa Giê-su? Chúa Giê-su phán, “Ấy chính Đức Thánh Linh sẽ làm sáng danh ta.” (Giăng 16:14). Nếu những gì chúng ta bày tỏ ra là nhằm để tôn vinh chính chúng ta, khi đó Đức Thánh Linh không thể ban phước và Chúa Giê-su không được vinh hiển. Không có điều chi mà Cha không thể làm cho những ai muốn dâng vinh hiển về cho Chúa Giê-su và từ chối chính mình.
Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
Rô-ma 12:1

admin

Có thể bạn quan tâm