Trang chủ Biên dịch Đào Tạo Môn Đồ – Chương 4: Đào Tạo Môn Đồ và Kinh Thánh

Đào Tạo Môn Đồ – Chương 4: Đào Tạo Môn Đồ và Kinh Thánh

bởi

Đào Tạo Môn Đồ
Tác giả: Greg Laurie

Chương Bốn
Đào Tạo Môn Đồ và Kinh Thánh

Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. (Giăng 8:31)

Tôi luôn kinh ngạc khi thấy công sức bỏ ra để trồng hoa. Vợ tôi thích trồng hoa. Cô ấy có thể dành hàng giờ nhổ cỏ, bắt ốc sên, và làm đất để cây tăng trưởng. Nhưng cỏ dại mọc lên rất nhanh. Cỏ có thể mọc ngay giữa đường hoặc vết nứt trên lối đi mà không cần chăm sóc hay tưới nước. Trong khi các bông hoa mỏng manh lại luôn cần phải lưu tâm.

Đây là một minh họa hay dùng để chỉ sự tương phản giữa bản tính mới và cũ của tín hữu. Nếu chúng ta muốn gần Đấng Christ hơn và sống cuộc đời đẹp lòng Ngài, chúng ta cần nuôi nấng và chăm sóc bản tính mới. Khi chúng ta dừng gây dựng bản tính mới, thì bản tính cũ sẽ trở lại hại chúng ta – như cỏ mọc trên đường. Bản tính cũ không cần gì nhiều để phá hoại chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là từ bỏ bản tính mới. Như sứ đồ Phao-lô đã viết, “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Có những kỷ luật mà mọi tín hữu phải giữ nếu muốn sống cuộc đời Cơ đốc nhân đúng nghĩa. …

Có thể bạn quan tâm