Trang chủ Thần Học Chúa Giê-su Là Con Đường Duy Nhất Để Đến Với Đức Chúa Trời?

Chúa Giê-su Là Con Đường Duy Nhất Để Đến Với Đức Chúa Trời?

bởi admin

Thật buồn cười là những người tuyên bố họ có tinh thần khoan dung, lại không khoan dung với những tuyên bố của Chúa Giê-su (Trong Giăng 14:6, Chúa Giê-su tuyên bố, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”) Bạn có thể bắt gặp những người như thế. Họ hiểu biết rằng con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời là thông qua Chúa Giê-su, trong khi họ cũng độc quyền tuyên bố quan điểm cá nhân của mình. Những người này không nhận ra lẽ thật là một con đường hẹp. Ví dụ 3+3 = 6. Phép tính này có phải là cố chấp không? Trong số tất cả các số trên dãy số, chỉ có con số 6 là kết quả hiển nhiên của 3+3. Kết quả 6 là con số duy nhất. Không thể có một kết quả khác với một con số khác. Đây giống như một lối đi hẹp, nhưng nó không đến từ một tâm trí hẹp hòi.

Chúng ta biết câu chuyện sáu người mù đi xem một con voi. Mỗi người đều chạm vào một phần khác nhau của con voi rồi nói lên nhận xét của mình là con voi giống cái gì. Người thứ nhất sờ vào cái đuôi voi, anh ta bèn nói rằng con voi giống như một cái chổi. Người thứ hai sờ vào cái vòi, thì nói rằng con voi giống như một con rắn khổng lồ, người thứ ba sờ vào chân, anh ta kết luận con voi giống cây cột nhà. Và như thế sáu người diễn tả con voi theo sáu cách khác nhau.

Rõ ràng, không có ai diễn tả đúng về con voi. Cả sáu người đều sai. Chỉ có một người biết câu trả lời đúng sự thật, đó là người kể câu chuyện này. Anh ta biết chính xác đó là một con voi.

Cũng như vậy, không có nhiều con đường để dẫn đến Đức Chúa Trời. Chỉ có những ai bị mù bởi tội lỗi mới nghĩ như thế. Phao-lô viết, “Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rin-tô 4:3-4)

Không phải tất cả các quan điểm về con đường dẫn đến Đức Chúa Trời đều đúng. Các tôn giáo thường có các quan điểm đối kháng nhau. Không thể nào cả hai quan điểm đối lập nhau đều đúng. Nhưng cũng không phải tất cả các quan điểm của các tôn giáo đều sai. Ít nhất phải có một quan điểm đúng. Và Chúa Giê-su tuyên bố rằng Ngài là lẽ thật duy nhất. Quan điểm đúng là quan điểm của Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su tuyên bố, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Và sứ đồ Phao-lô viết, “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-su Christ, là người.” (1 Ti-mô-thê 2:5). Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12). Thật vậy, Chúa Giê-su cũng phán, “nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.” (Giăng 8:24; Xem Giăng 3:36)

Vì vậy Chúa Giê-su là con đường duy nhất để nhận sự cứu rỗi. Nhưng câu hỏi là Ngài đưa ra những bằng chứng nào chứng minh cho lời tuyên bố của Ngài? Chúa Giê-su đã thực hiện ít nhất ba điều chứng tỏ rằng Ngài là con đường duy nhất đến cùng Đức Chúa Trời.

  1. Ngài làm ứng nghiệm các lời tiên tri chỉ về Ngài.
  2. Ngài đã sống một đời sống vô tội và làm nhiều phép lạ.
  3. Ngài nói trước và hoàn thành sự phục sinh từ cõi chết.

Trước đây chúng ta đã đi qua hai câu hỏi: Chúa Giê-su Christ là ai, và Làm thế nào chúng ta biết Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết. Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-su đã hoàn tất gần một trăm lời tiên tri từ Cựu Ước về đời sống và chức vụ của Ngài. Ngài sinh ra ở đâu (Mi- chê 5:2). Ngài được sinh ra như thế nào (Ê-sai 7:14). Ngài phải chịu thương khó và chết như thế nào (Ê-sai 53). Khi nào Ngài sẽ chết (Đa-ni-ên 9:24-27) và nhiều lời tiên tri khác nữa. Không có bất kỳ một lãnh tụ tôn giáo nào đã làm ứng nghiệm các lời tiên tri trước đó hàng trăm năm giống như Đấng Christ.

Các bằng chứng trên đây dẫn chúng ta đến một kết luận: Chỉ duy nhất Chúa Giê-su Christ là con đường duy nhất dẫn nhân loại trở về cùng Đức Chúa Trời.

ÁP DỤNG

Chúa Giê-su Christ là Con Người duy nhất trong lịch sử đã tuyên bố rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Không chỉ vậy Ngài còn là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem là một giáo sư, một người lãnh đạo của Do thái giáo đã thưa với Chúa Giê-su “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.” (Giăng 3:2).

KINH THÁNH THAM KHẢO

Giăng 8:24; 11:25; 14:6; Công vụ 4:12; 1 Ti-mô-thê 2:5-6; 1 Giăng 5:20.

admin

Có thể bạn quan tâm