Trang chủ Thần Học Người Bạn Tốt

Người Bạn Tốt

bởi admin
I Sa-mu-ên 20:35-42
 Qua ngày sau, Giô-na-than đi ra ngoài đồng tại nơi đã hẹn cùng Đa-vít; có một đứa tôi tớ trẻ theo người.
 Người nói cùng nó rằng: Hãy chạy lượm những tên ta sẽ bắn. Kẻ tôi tớ chạy, Giô-na-than bắn một mũi tên qua khỏi nó.
 Khi kẻ tôi tớ đi đến nơi có tên Giô-na-than đã bắn, thì Giô-na-than la lên rằng: Tên há chẳng ở bên kia mầy sao?
 Giô-na-than lại kêu kẻ tôi tớ rằng: Hãy đi mau, chớ dừng lại! Kẻ tôi tớ lượm mũi tên, rồi trở lại cùng chủ mình.
 Vả, tôi tớ chẳng biết chi cả, song Đa-vít và Giô-na-than hiểu biết điều đó là gì.
 Giô-na-than trao binh khí cho tôi tớ mình, và bảo rằng: Hãy đi, đem nó về trong thành.
 Khi tôi tớ đã đi rồi, Đa-vít chổi dậy từ phía nam, sấp mình xuống đất và lạy ba lần, đoạn hai người ôm nhau và khóc, Đa-vít khóc nhiều hơn.
Giô-na-than nói cùng Đa-vít rằng: Anh hãy đi bình an; chúng ta đã nhơn danh Đức Giê-hô-va lập lời thề cùng nhau rằng: Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời. (20-43) Vậy, Đa-vít chổi dậy và đi, còn Giô-na-than trở vào trong thành.
🙂
Chú giải: Giô-na-than không muốn cho người lính hầu của ông biết ông gặp Đa-vít, vì điều này sẽ nguy hiểm đến cho cả hai người. Vào lúc đó Sau-lơ đang tìm cách giết Đa-vít, vì vậy hành động của Giô-na-than bí mật gặp Đa-vít có thể bị Sau-lơ xem như phản bội nhà vua.
🙂
Một người bạn yêu quý đã gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng: “Tôi rất vui vì chúng ta có thể nói với nhau về những điều tốt, điều xấu và điều tồi tệ của chúng ta!” Chúng tôi đã làm bạn với nhau nhiều năm, và chúng tôi đã học cách chia sẻ với nhau mọi niềm vui và thất bại của mình. Chúng tôi nhận ra rằng mình không hề hoàn hảo, vì thế chúng tôi chia sẻ với nhau những tranh chiến của mình, nhưng cũng vui mừng trong những thành công của nhau.
Đa-vít và Giô-na-than cũng có một tình bạn vững bền, bắt đầu bằng những ngày tươi đẹp khi Đa-vít thắng Gô-li-át (1 Sam. 18:1-4). Họ chia sẻ với nhau những sợ hãi của mình trong suốt những ngày đen tối khi cha của Giô-na-than ganh ghét Đa-vít (18:6-11; 20:1-2). Cuối cùng, họ cùng nhau chịu khổ trong suốt những ngày tháng tồi tệ khi Sau-lơ lập mưu giết hại Đa-vít (20:42).
Bạn tốt không từ bỏ chúng ta khi hoàn cảnh bên ngoài thay đổi. Họ đứng bên chúng ta trong những ngày tươi đẹp cũng như những ngày tồi tệ. Bạn tốt cũng hướng chúng ta đến Chúa trong những ngày đen tối nhất, khi chúng ta thấy mình bị cám dỗ cách xa Chúa.
Tình bạn chân thật là một món quà từ Chúa bởi vì tình bạn đó minh họa cho Người Bạn hoàn hảo, Đấng vẫn ở bên chúng ta trong những ngày tươi đẹp, những ngày tồi tệ và cả những ngày đen tối. Như Chúa nhắc nhở chúng ta: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5).
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài về những người bạn Ngài đặt để trong cuộc đời con, nhưng trên hết, cảm ơn Ngài về tình bạn của chính Ngài.
Bạn chân thật là người đầu tiên chạy đến với ta khi cả thế giới quay lưng.

Có thể bạn quan tâm