Trang chủ Hỏi Và Đáp BẠN TRỞ THÀNH CƠ-ĐỐC NHÂN NHƯ THẾ NÀO?

BẠN TRỞ THÀNH CƠ-ĐỐC NHÂN NHƯ THẾ NÀO?

bởi admin
BẠN TRỞ THÀNH CƠ-ĐỐC NHÂN NHƯ THẾ NÀO?
Bạn trở thành Cơ-đốc nhân khi Thánh Linh cáo trách tội lỗi bạn và
• bạn nhận ra tình trạng thật sự của mình (Lu-ca 15:17-19)
• bạn ăn năn (Công vụ 2:38)
• bạn tin (Công vụ 16:31)
• bạn tiếp nhận Đấng Christ (Giăng 1:12).
Sự cải đạo của bạn có thể giống:
-Phao-lô (Công vụ 9:1-22)
• có bối cảnh gia đình sùng đạo
• kịch tính và bất ngờ
• được cứu ở một thời điểm và nơi chốn cụ thể.
-Tù nhân tại thành Phi-líp (Công vụ 16:23-34)
• có xuất thân rất thế tục, chưa từng biết về Đức Chúa Trời
• hoàn cảnh đưa đẩy bạn đến sự tuyệt vọng
• không hề tìm kiếm Chúa, nhưng lại được Ngài tìm thấy.
-Ti-mô-thê (2 Ti-mô-thê 3:15)
• được sinh trưởng trong gia đình Cơ-đốc
• luôn được nghe Kinh Thánh
• không rõ thời điểm chính xác tin nơi Chúa Giê-su.
-Ly-đi (Công vụ 16:14-15)
• không có gì kịch tính
• tìm kiếm một thời gian dài
• tấm lòng nhẹ nhàng mở ra để thấy và tin.
Bạn cải đạo thế nào không quan trọng. Mọi sự cải đạo đều là công tác của Chúa.
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Có thể bạn quan tâm