Trang chủ Dưỡng Linh Đổi Mới

Đổi Mới

bởi admin

Tony Wagner, nhà giáo dục và tác giả của các sách bán chạy nhất là một người có lòng tin mạnh mẽ vào quan điểm “siêu đổi mới”, là quan điểm thay đổi cách thế giới nghĩ và làm. Trong cuốn sách Tạo nên Những người đổi mới, Những Người trẻ Thay đổi Thế giới, ông viết: “Đổi mới xảy ra trong mọi khía cạnh khi có sự nỗ lực của con người”, và “hầu như con người ai cũng có thể trở nên sáng tạo và đổi mới hơn – nếu được ở đúng môi trường và được trao cho các cơ hội.” Điều này luôn xảy ra ở những quốc gia tôn trọng các tài năng sáng tạo.

Phao-lô là nhà đổi mới ở thế kỷ đầu tiên đã đi khắp Tiểu Á để nói với mọi người rằng họ sẽ được biến đổi ra sao khi tin nơi Chúa Giê-su Christ. Với Cơ Đốc nhân tại Rô-ma, Phao-lô viết: “Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình” (Rô. 12:2). Ông thúc giục họ dâng chính mình hoàn toàn cho Chúa (c.1). Trong một thế giới đầy kiêu hãnh, tham lam và giành giật, Phao-lô chăm sóc và dạy họ cách để sống cuộc đời lấy Đấng Christ làm trung tâm- cuộc đời sống để trao ban.
Kể từ thời của Phao-lô, thế giới đã thay đổi mạnh mẽ. Nhưng sự khao khát tình yêu, tha thứ và năng quyền thay đổi của con người vẫn vậy. Chúa Giê-su, Nhà Cách tân vĩ đại, ban tất cả những điều này và mời gọi chúng ta kinh nghiệm một cuộc đời mới mẻ và khác biệt trong Ngài.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài về cách Ngài đang thay đổi con. Xin giúp con cởi mở với Ngài và dự phần vào công tác của Ngài trong con. Xin biến đổi con mỗi ngày để trở nên giống như Ngài nhiều hơn.

Chúa tiếp nhận chúng ta như chính chúng ta là ai, nhưng không để chúng ta mãi như vậy.

Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans 12:2

Có thể bạn quan tâm