Trang chủ Dưỡng Linh Lửa Không Làm Hại Ba Người Ấy

Lửa Không Làm Hại Ba Người Ấy

bởi admin

Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém; áo xống họ chẳng bị si sứt chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ.

Đa-ni-ên 3:27

Thế gian muốn chúng ta làm theo họ. Về mặt thuộc linh, câu chuyện lịch sử này thể hiện một thế giới rất giống với xã hội của chúng ta ngày nay, đó là một thế giới muốn người tin Chúa phải sống giống như họ. Hơn thế nữa, chúng ta đang sống trong một thế giới mà các lãnh đạo đầy quyền lực muốn được tôn như các vị thần và sẽ trở nên đầy giận dữ nếu họ không có được điều mình muốn. Các lãnh đạo này biết giá trị của những đám đông lớn và họ cũng biết rằng hầu hết mọi người đều sẽ không sẵn sàng chơi trò “làm theo lãnh đạo.” Những người nổi tiếng thì biết giá trị đầy cám dỗ của âm nhạc và quyền lực kiểm soát của sự sợ hãi khiến cho các đám đông làm theo sự điều khiển một cách mù quáng. Từ khi đến Ba-by-lôn, Đa-ni-ên và ba người bạn chịu áp lực phải làm theo xã hội tại đó. Họ được ban cho tên mới, được dạy về các thần mới, bị đòi hỏi phải ăn thức ăn mới và được truyền lệnh phải vâng theo một chúa mới là Nê-bu-cát-nết-sa. Nếu họ không làm theo, họ sẽ bị quăng vào lò lửa hực và chết. Tuy nhiên là những người tin Chúa, chúng ta phải vâng theo Rô-ma 12:1-2, không làm theo thế gian này nhưng được biến đổi bởi sự đổi mới từ bên trong của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Giăng truyền rằng: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa” (1 Giăng 2:15), và Gia-cơ viết rằng: “anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao?” (Gia-cơ 4:4). Chúa của chúng ta đã nói rõ rằng chúng ta “không thuộc về thế gian” (Giăng 17:14). Làm theo thế gian đồng nghĩa với việc chối bỏ ý muốn của Đức Chúa Trời.

Ma quỷ muốn chúng ta thỏa hiệp. Ba người bạn Do Thái không chỉ là công dân bình thường, nhưng họ là quan chức trong vương quốc này (Đa-ni-ên 3:12), và hiển hiên Sa-tan đã nhắc nhở cho họ về điều này. Xét cho cùng, họ là tù nhân chiến tranh và phải chịu sự kỷ luật nghiêm khắc. Họ có thể dễ dàng thỏa hiệp bằng cách chỉ quỳ gối nhưng trong lòng thì không vâng theo, như vậy thì ai có thể biết được? Nhưng Chúa biết! Có thể họ chỉ cần làm rơi vật gì đó xuống đất và cúi xuống để nhặt lên. Hoặc họ có thể làm bộ bị bệnh và ở nhà. Tuy nhiên đức tin là sống không mưu toan! Tại sao chúng ta lại thích nghi với thủ đoạn của ma quỷ? Nếu chúng ta thắt lưng bằng lẽ thật (Ê-phê-sô 6:14), chúng ta phải bước đi trong lẽ thật (3 Giăng 3-4). Thỏa hiệp là một sự dối trá có thể mất nhiều thời gian hơn để phơi bày, tuy nhiên một khi sự dối trá này bị vạch trần thì sẽ gây ra sự tổn hại to lớn và không giúp xây dựng tính cách của chúng ta, cũng chẳng làm sáng danh Chúa. Thỏa hiệp là thanh gươm cong quẹo của người hèn nhát.

Chúa muốn chúng ta đắc thắng. Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33). Chúa cũng đã chiến thắng ma quỷ (Cô-lô-se 1:13). Nhờ đức tin quả cảm, nỗi sợ hãi của ba người bạn tan biến và Chúa cùng ở với họ trong đám lửa hừng! “Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta… Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi” (Ê-sai 43:1-2). Thậm chí ngọn lửa chẳng làm cho quần áo của họ bị cháy xém! (Đức Chúa Trời rất quan tâm đến từng chi tiết.) Đức Chúa Trời không dập tắt ngọn lửa; Ngài vẫn để cho ngọn lửa cháy nhưng không gây hại. Ba người bạn này của Đa-ni-ên được nhắc lại trong Hê-bơ-rơ 11:32-35 cùng các anh hùng đức tin khác trong Kinh Thánh.

Phi-e-rơ nhắc nhở chúng ta rằng dân sự của Đức Chúa Trời vẫn sẽ đối diện với “lò lửa thử thách” tuy nhiên Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng (1 Phi-e-rơ 4:12-19). Hãy vâng theo ý muốn của Chúa, hãy tin cậy nơi Ngài và để Đức Thánh Linh vận hành trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả những điều này sẽ có giá trị khi chúng ta gặp Đức Chúa Giê-su.

Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.

Rô-ma 8:37

Admin

Có thể bạn quan tâm