Trang chủ Tổng Hợp Noi Dấu Chân Ngài

Noi Dấu Chân Ngài

bởi admin

https://www.youtube.com/watch?v=2s4-mLHCXKg&t=5s
Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Ê-sai 40:31

https://www.youtube.com/watch?v=2s4-mLHCXKg&t=5s

Người dân Ukraina không có bình yên. Cuộc chiến khốc liệt ở đó luôn xuất hiện trên trang chủ của các tờ báo. Những điều này làm cho con người mất hy vọng về một tương lai tốt đẹp.
Sự nuôi dạy con cái, kiếm tiền để thanh toán các hóa đơn, nhiều dự án của gia đình đang thực hiện, và những áp lực đè nặng trên những ai muốn có ba bữa ăn mỗi ngày và quần áo tươm tất! Nhiều việc ở nhà và công ty có thể làm cho bạn trở nên mệt mỏi.

Tuy nhiên các lời hứa của Đức Chúa Trời thành tín về sự hiện diện, quyền năng, sự hướng dẫn, bảo vệ, sự cứu chuộc, sự giải cứu, sự biến đổi của Ngài – về các tình huống lớn trên hành tinh của chúng ta cũng như các chi tiết trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Biết rõ các lời hứa của Chúa là nền tảng cho sự hy vọng của chúng ta. Khi thực sự đặt đức tin vào các lời hứa của Đức Chúa Trời, ân điển của Ngài sẽ làm mới lại sức mạnh của chúng ta để tiếp tục rời khỏi giường vào buổi sáng và thắp lên ngọn lửa của đức tin, hy vọng vào chính Đức Chúa Trời.

Hãy công bố những lời hứa của Đức Chúa Trời như thể chúng được thực hiện trực tiếp với bạn. Những lời hứa ấy có thể thay đổi vẻ ngoài của bạn thành những bước đi tự tin và cái nhìn nặng trĩu lo âu của bạn thành một cái nhìn tươi sáng của hy vọng.

TÔI CÓ THỂ VƯỢT QUA NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA ĐỜI SỐNG BỞI VÌ TÔI CÓ HY VỌNG TRONG CHÚA GIÊ-SU CHRIST

Có thể bạn quan tâm