Trang chủ Biên dịch Làm chứng về Chúa trong lớp học

Làm chứng về Chúa trong lớp học

bởi admin

“Tôi là Cơ Đốc nhân duy nhất trong lớp của tôi, tôi bắt đầu chia sẻ Phúc Âm cho các bạn cùng lớp, có rất nhiều người đáp ứng và tin nhận Chúa Jesus” không chỉ truyền giảng Phúc Âm qua lời nói mà còn bằng chính đời sống của mình là cách mà rất nhiều người lựa chọn để làm vinh hiển danh Chúa.

Có thể bạn quan tâm