Trang chủ Biên dịch Phước Hạnh của bạn đến từ đâu? [Jason_Witten]

Phước Hạnh của bạn đến từ đâu? [Jason_Witten]

bởi admin

“Chúng ta đều biết phước hạnh của chúng ta đến từ đâu” đối với Jason Written thì anh cho rằng mọi kỹ năng và sức lực của anh đến từ Chúa. Qua Chúa và ân điển của Ngài thì tôi có được sự sống đời đời, tôi nói chuyện với Chúa hằng ngày như Ngài là bạn của tôi vậy. Chúa là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, mọi điều tôi làm vì cớ mối quan hệ của tôi với Chúa. Điều tôi muốn làm bây giờ là rao giảng ra lời của Chúa Jesus. Thiếu Ngài tôi chẳng là gì cả. Nguồn: We Are Second.

Có thể bạn quan tâm