Trang chủ Dưỡng Linh Lắng Nghe Và Để Chúa Nói Trước

Lắng Nghe Và Để Chúa Nói Trước

bởi admin

Bước Thứ Nhất Trong Khủng Hoảng:
Lắng Nghe Và Để Chúa Nói Trước

Mục Sư Rick Warren

“Năm đầu Đa-ri-út, con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê; 2đương năm đầu về triều người, ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên-tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang-vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm.” (Đa-ni-ên 9:1-2 BTT)

Tất cả chúng ta đều sẽ phải đối mặt với một thời gian khủng hoảng trong cuộc sống. Trong thực tế, chúng ta có thể sẽ chịu đựng nhiều cuộc khủng hoảng. Bạn sẽ gặp cảnh người thân trong gia đình qua đời, bị mất việc làm và những vấn đề trong các mối quan hệ mà đôi khi sẽ trở thành những đòn chí mạng.

Cầu nguyện sẽ là chìa khóa.

Chúng ta có thể học được nhiều từ Đa-ni-ên và đời sống cầu nguyện của ông. Là một người đã có tuổi khi thời điểm dân Do Thái trở về quê hương càng gần, Đa-ni-ên biết dân tộc mình chưa sẵn sàng – người Do Thái vẫn chưa có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Điều này làm Đa-ni-ên đau buồn, vì vậy ông cầu nguyện.

Lời cầu nguyện của ông trong Đa-ni-ên đoạn 9 cho chúng ta sáu phần quan trọng về cách cầu nguyện như thế nào để Chúa trả lời trong một cuộc khủng hoảng. Chúng ta sẽ xem xét sáu phần này trong các bài suy gẫm tĩnh nguyện tiếp theo.

Đầu tiên, bạn để Chúa nói chuyện với bạn trước khi bạn nói chuyện với Ngài.

Bạn cần nghe tiếng Chúa. Ngài sẽ luôn luôn thực hiện bước đầu tiên trong cuộc sống của bạn. Ngài không bao giờ mong đợi bạn làm điều gì đó mà Ngài không làm trước. Kinh Thánh nói rằng chúng ta yêu Chúa vì Ngài yêu chúng ta trước. Chúng ta phục vụ Ngài vì Ngài phục vụ chúng ta trước.

Chúa khởi sự, chúng ta đáp ứng.

Vậy làm thế nào để bạn lắng nghe tiếng Chúa? Bạn đọc Kinh Thánh. Chúng ta nói chuyện với Chúa vì trước hết Ngài nói chuyện với chúng ta qua Lời của Ngài.

Đa-ni-ên đã làm điều này.  Kinh Thánh chép rằng: “Năm đầu Đa-ri-út, con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê; 2đương năm đầu về triều người, ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên-tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm.” (Đa-ni-ên 9:1-2 BTT)

Bạn sẽ không bao giờ cầu nguyện hiệu quả cho đến khi bạn học Kinh Thánh và lắng nghe Chúa. Bạn càng biết Kinh Thánh nhiều chừng nào, thì lời cầu nguyện của bạn sẽ càng hiệu quả bấy nhiêu.

Thảo Luận

Chúa sẽ luôn luôn thực hiện bước đầu tiên trong cuộc sống của bạn. Khi nào bạn đã thấy Chúa chủ động trong cuộc sống của bạn?

Điều gì khiến bạn khó trung tín lắng nghe Chúa khi bạn học Lời Ngài?

Thời gian để học cách cầu nguyện trong một cuộc khủng hoảng là trước khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Tại sao bạn nghĩ rằng điều đó là quan trọng?

Đọc báo Hướng Đi tại đây:

http://huongdi.today 

Bước Thứ Hai Trong Khủng Hoảng:
Tập Trung Và Tìm Kiếm Chúa

Mục Sư Rick Warren

“Ta yêu-mến những người yêu-mến ta, Phàm ai tìm-kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm ngôn 8:17 BTT)

Tất cả chúng ta đều trải qua những thời kỳ khủng hoảng để trắc nghiệm mọi thứ trong cuộc sống, kể cả niềm tin của chúng ta vào Chúa. Đa-ni-ên cho chúng ta một mô hình tuyệt vời để cầu nguyện trong những thời điểm khó khăn này.

Chúng ta có thể tìm thấy sáu nguyên tắc quan trọng cho điều này trong Đa-ni-ên đoạn 9. Trong bài suy gẫm tĩnh nguyện vừa rồi, chúng ta xem xét nguyên tắc đầu tiên trong số đó – chúng ta để Chúa nói với chúng ta trước khi chúng ta nói chuyện với Ngài.

Bước thứ hai trong việc cầu nguyện theo cách để Chúa trả lời khi gặp khủng hoảng là tập trung sự chú ý của chúng ta vào Chúa và tìm kiếm Ngài.

Đa-ni-ên đã làm điều này trong Đa-ni-ên 9:3a: “Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm Ngài.” (BTT)

Đây là lời khuyên căn bản cho mọi mối quan hệ chứ không chỉ dành riêng cho mối quan hệ của bạn với Chúa mà thôi. Bạn sẽ làm cho bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc sống tốt hơn nếu bản thân bạn hướng về phía người khác và tập trung vào họ khi họ nói chuyện với bạn. Bất cứ khi nào vợ tôi nói chuyện với tôi, tôi đều quay mặt về phía nàng. Tôi đã kết hôn được hơn 40 năm. Tôi có thể nói với bạn rằng điều này ích lợi lớn lao trong mối quan hệ của chúng tôi. Vợ tôi thích nó, bởi vì nàng biết tôi chú ý hoàn toàn đến nàng.

Quay mặt về phía ai đó cho thấy sự chú ý. Bạn cũng có thể làm điều này với Chúa nữa. Về phương diện thể chất, hãy ngước mắt nhìn lên trời. Nếu có thể, hãy ra ngoài và nhìn lên bầu trời khi bạn cầu nguyện.

Thân thể quay hướng về Chúa là bước đầu tiên để thực sự tập trung vào Ngài và tìm Ngài, điều cực kỳ quan trọng trong một cuộc khủng hoảng (và mọi khoảnh khắc khác trong cuộc sống của chúng ta).

Trong A-mốt 5:4b, Chúa phán: “Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống!” (BTT). Bạn không thực sự sống trừ khi bạn thực sự tìm kiếm Chúa.

Chúng ta thường gặp khủng hoảng vì chúng ta đã ngừng tìm kiếm Chúa trong những khía cạnh nhất định của cuộc sống. Để thoát khỏi khủng hoảng trong cuộc sống, chúng ta phải làm những điều khác biệt.

Chúa bảo đảm bạn sẽ thành công khi bạn tìm kiếm Ngài. Ngài phán với chúng ta: “Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm-ngôn 8:17 BTT)

Thảo Luận

Bạn tập trung đến mức nào khi tìm kiếm Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống? Hãy dành thời gian để suy ngẫm và quyết định. Những điều gì bạn có thể làm để kiên định và trung tín hơn?

Nơi nào bạn thấy mình thường xuyên bị phân tâm khi cầu nguyện?

Nơi nào bạn có thể tập trung hoàn toàn vào Chúa khi bạn cầu nguyện?

Có thể bạn quan tâm