Trang chủ Dưỡng Linh Nguồn Sáng

Nguồn Sáng

bởi admin

Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 

Giăng 3:19 

 Nhặt một hòn đá nằm dọc theo một con đường rừng và quan sát những con bọ bên dưới. Bật đèn nhà bếp lên và bạn thấy một con gián chạy trốn đến nơi an toàn. Những hình ảnh này hầu như không phải là một sự so sánh chính xác, nhưng chúng ta rất giống những con bọ, con gián đó. Chúng ta vui thích với tội lỗi trong bóng tối, đắm chìm trong vũng bùn nhơ và những thú vui của thế giới. 

Nếu thành thật, chúng ta sẽ thừa nhận rằng lý do khiến chúng ta quay lưng lại với Đức Chúa Trời thánh khiết, không thiết lập mối quan hệ đúng đắn với Ngài là vì chúng ta vui thích sống trong tội lỗi. Sự bùng nổ của sự tức giận hoặc một chút tin đồn nhảm nhí được nói ra từ sự đố kị có thể khiến chúng ta thỏa mãn. Hậu quả của chúng có lẽ không nhiều lắm. Từng bước rơi vào các giá trị của thế giới có thể mang đến sự chấp nhận của số đông, và những thú vui khác đang lôi cuốn chúng ta, nhưng cuối cùng những hưởng thụ trần thế đó khiến chúng ta trở nên trống rỗng và xa cách với Chúa. 

Chúa Giê-su đến để xua tan bóng tối và mang ánh sáng của tình yêu và sự tốt lành của Ngài hầu cho chúng ta có thể vui hưởng những giá trị thuộc linh và phần thưởng đời đời từ nơi Ngài. Ước mong là sự khích lệ này khiến bạn rời khỏi bóng tối và hướng về ánh sáng của Chúa Giê-su. 

TÔI TIN RẰNG CON NGƯỜI CÓ THỂ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ ĐÚNG ĐẮN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI NHỜ VÀO ÂN ĐIỂN CỦA NGÀI VÀ THÔNG QUA ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ-SU CHRIST. 

Có thể bạn quan tâm