Trang chủ Bài giảng Nhật Thực Và Động Đất Trong Kinh Thánh

Nhật Thực Và Động Đất Trong Kinh Thánh

bởi admin

Tháng 8 năm 2017, hàng triệu người Mỹ đã qiuan sát biến cố NHẬT THỰC TOÀN PHẦN (total eclipse) thấy ở 14 tiểu bang của nước Mỹ, từ Oregon đến South Carolina. Khi mặt trời bị mặt trăng che khuất 100% thì ở những nơi mà người ta thấy sự kiện đó trời đất trở nên tối tăm dù là giữa ban ngày, một hiện tượng mà ngày xưa, khi người ta chưa có thể đoán trước hay hiểu rõ việc gì xảy ra, thì loài người luôn vô cùng sợ hãi. Đây là một hiện tượng hiếm hoi ở Hoa kỳ vì lần cuối nhật thực toàn phần có thể thấy từ Đông sang Tây đã diễn ra 99 năm về trước. Nên nhiều người cũng nghĩ rằng đây là một trong những biến cố báo hiệu sự tái lâm của Chúa Cứu Thế. Dù đây là một biến động hiếm hoi, nhưng nhật thực toàn phần lần tới sẽ xảy ra vào năm 2024.

Những dấu hiệu trên mặt trời và mặt trăng được xem là điềm báo hiệu Chúa Jêsus trở lại vì chính các tiên tri và Chúa Jêsus đã nói trước như vậy, ví dụ như:

Giô-ên 2:31 ~ “Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, MẶT TRĂNG RA MÁU, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến.”

Mathiơ 24:29-30 ~ “Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì MẶT TRỜI LIỀN TỐI TĂM, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động. Khi ấy, điềm CON NGƯỜI SẼ HIỆN RA ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.”

Luca 21:25 ~ “Sẽ có CÁC ĐIỀM LẠ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì BIỂN NỔI TIẾNG OM SÒM và SÓNG ĐÀO.”

Một biến cố quan trọng trong Kinh Thánh cũng được đánh dấu bằng việc MẶT TRỜI TRỞ NÊN TỐI TĂM, đó là lúc Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá và sắp trút hơi thở cuối cùng. Kinh Thánh chép:

Luca 23:44-46 ~ “Khi đó, ước giờ thứ sáu, KHẮP XỨ ĐỀU TỐI TĂM cho đến giờ thứ chín. MẶT TRỜI TRỞ NÊN TỐI, và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.”

Nhiều người cho rằng, sự tối tăm đó là do nhật thực. Dù mấy mươi năm mới có thể diễn ra một lần và có thể nhìn thấy ở nhiều nơi khác nhau, nhưng sự kiện nhật thực toàn phần mà Kinh Thánh ghi lại đã xảy ra ngay tại Giêrusalem, vào đúng giây phút Chúa tắt hơi. Việc lạ kỳ đó cho thấy Chúa Jêsus Christ phải là Con Đức Chúa Trời chứ không thể nào chỉ là một con người tầm thường! Chẳng những thế, một biến cố quan trọng khác của vũ trụ nầy cũng xảy ra ngay lúc Chúa qua đời, đó là MỘT TRẬN ĐỘNG ĐẤT đã xảy đến ngay tại Giêrusalem:

Mathiơ 27:50-52 ~ “Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và nầy, CÁI MÀN TRONG ĐỀN THỜ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, ĐẤT THÌ RÚNG ĐỘNG, đá lớn bể ra, MỒ MẢ MỞ RA, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.”

HAI BIẾN CỐ THIÊN NHIÊN lớn lao và hiếm hoi đã xảy ra đồng một lúc và ở cùng một địa điểm ngay lúc Chúa sắp qua đời là những sự kiện không thể gọi là trùng hợp, nhưng rõ ràng là có mục đích. Ít lắm chúng ta có thể hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn cho nhân loại nhận biết rõ là sự chết của Chúa Cứu Thế không phải là một sự RỦI RO, nhưng nằm trong CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI nhân loại mà Ngài đã định trước theo kế hoạch đời đời của Ngài.

Khi có nhiều biến động DỒN DẬP xảy đến trong vũ trụ như trong hiện tại, thì không thể nào đó là những việc trùng hợp, nhưng CÓ CHỦ ĐÍCH và được CHÚA CHO PHÉP xảy đến để làm những DẤU HIỆU mà Kinh Thánh nói đến. Là người khôn ngoan, chúng ta phải nhận biết những dấu hiệu nầy, không phải để thêm lo lắng, nhưng để bắt đầu làm việc Chúa cách TÍCH CỰC HƠN hầu giúp cho nhiều người sớm biết Chúa trước ngày Cứu Chúa chúng ta trở lại. Amen!

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Nguồn: Hoithanh.com

Mọi thư từ liên lạc hoặc góp ý xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm