Trang chủ Bài giảng Lệ thuộc vào Đức Thánh Linh

Lệ thuộc vào Đức Thánh Linh

bởi admin

 Ephe 6:14-17

1.Giăng 8:32, các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.

2.Phil 3:7-9, Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ 9 và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin;

3.1 Phie 3:15, nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em,song phải hiền hòa và kính sợ,

4.Heb 11:6, Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài

5.1 Giặng5:13, Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.

6.Heb 4:12, Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.

Preface: Trong khi chúng ta đang ngồi đây, thì quân đội Ukraina đang tổ chức phản công để giành lại những vùng lãnh thổ mà quân xâm lược Nga chiếm đóng. Cách đây hơn một năm, quân Nga, đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược với nước láng giềng Ukraina và gây ra vô vàn tang thương chết chóc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này các vũ khí được đem ra sử dụng là yếu tố quan trong góp phần làm nên chiến thắng. KT cho biết rằng, các cuộc chiến tranh trên thế giới là bất tận và không có hồi kết. Tuy nhiên, trong đời sống đức tin theo Chúa, chúng ta cũng đang ở trong một trận chiến thuộc linh với Satan và những thế lực của nó. “12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. 13 Vậy nên,hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.” Ephe 6:12-13. Vì vậy hiểu biết và sử dụng các vũ khí của Đức Chúa Trời là điều quan trọng và cần thiết cho mỗi ông bà anh chị em chúng ta.       

Câu chuyện minh họa.

 1. MS Lê Hoàng Phu và cô nữ sinh. Cô nữ sinh bị cảm xúc và ước muốn cá nhân điều khiển –không phải là tiếng phán của Đức Thánh Linh.
 2. Nghe tiếng Chúa: “Muốn sống hãy bước lên chỗ chết.”  Đây là hồi ký của một Cơ đốc nhân.

Tháng 3/1975. Năm ấy tôi 15 tuổi. Sau khi Đại tá Lê Văn Ngọc, tỉnh trưởng Quảng Ngãi ra lệnh di tản ra khỏi Quảng Ngãi, tôi cùng với người chị cùng với một đoàn người đông đúc vừa đi vừa chạy về hướng Cảng biển Chu-lai để đi ra Đà Nẵng… “Muốn sống hãy bước lên trên sự chết.”

Năm 1985, khi tôi bị gia đình từ bỏ. Lời Chúa đến:  

Khi cha mẹ bỏ tôi đi,

Thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp-nhận tôi.

Thi. 27:10

Chúa Giê-su giáng sinh được thiên sứ báo tin đồng thời cho cả Ma-ri và Giô-sép:
Lu-ca 1:31 và Ma-thi-ơ 1:20-21.

LỆ THUỘC VÀO ĐỨC THÁNH LINH

Nhưng làm sao chúng ta nhận biết được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh? Làm sao chúng ta phân biệt được những suy nghĩ của chính chúng ta và sự hướng dẫn của Ngài? Và trên hết, Đức Thánh Linh không nói ra từ ngữ có thể lắng nghe bằng tai được. Thay vào đó, Ngài hướng dẫn chúng ta thông qua lương tâm (Rô-ma 9:1) và những cách thức tinh tế khác.

THÔNG QUA LỜI

Một trong những điều quan trọng để nhận biết sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đó là quen thuộc với Lời Chúa. Kinh Thánh là nguồn của sự khôn ngoan tối thượng về cách chúng ta nên sống như thế nào (II Ti-mô-thê 3:16-17 (Thi-thiên 143:10; Cô-lô-se 1:9), để tín hữu tra cứu Kinh Thánh, suy ngẫm, và khắc ghi vào tâm trí (Ê-phê-sô 6:17). Ngôi Lời chính là “gươm Thánh Linh” (Ê-phê-sô 6:17), và Đức Thánh Linh sẽ sử dụng điều này để nói với chúng ta (Giăng 16:12-14) để mặc khải ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta; Ngài cũng sẽ đem những phần cụ thể trong Kinh Thánh để nhắc nhở chúng ta những lúc chúng ta cần nhất (Giăng 14:26)

Kiến thức về lời Chúa có thể giúp chúng ta phân biệt liệu những ước muốn của chúng ta có phải đến từ Đức Thánh Linh hay không. Chúng ta phải kiểm thử những ước muốn của chúng ta với Kinh Thánh – Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ thúc giục chúng ta làm những gì trái với lời Chúa. Nếu điều đó trái với Thánh Kinh, thì chúng ta biết rằng điều đó không đến từ Thánh Linh và chúng ta phải phớt lờ, tránh xa nó.

CẦU NGUYỆN, NỐI KẾT VỚI CHÚA

Kiên trì cầu nguyện với Cha thiên thượng cũng là điều cần thiết đối với chúng ta (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Điều này không chỉ giúp giữ tấm lòng và tâm trí của chúng ta rộng mở với sự dẫn dắt của Thánh Linh, nhưng nó còn cho phép Đức Thánh Linh kêu cầu thay cho chúng ta: “Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ” (Rô-ma 8:26-27).

BIỂU HIỆN BÔNG TRÁI THÁNH LINH

Một cách khác để nói liệu chúng ta có đang theo sự dẫn dắt của Thánh Linh hay không là nhìn vào biểu hiện của bông trái Thánh Linh trong đời sống của chúng ta (Ga-la-ti 5:22). Nếu chúng ta bước đi trong Thánh Linh, chúng ta sẽ tiếp tục thấy những bông trái này lớn lên và kết quả trong chúng ta, và chúng cũng sẽ trở thành bằng chứng rõ ràng cho người khác.

Có một điều quan trọng cần để ý đó là chúng ta có quyền chấp thuận hay không chấp thuận trước sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta biết ý muốn của Chúa nhưng không đi theo điều đó thì chúng ta đang chống lại công việc của Thánh Linh trong chúng ta (Công vụ 7:51; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19), và ước muốn đi theo con đường riêng của chúng ta sẽ làm buồn lòng Ngài (Ê-phê-sô 4:30). Đức Thánh Linh sẽ chẳng bao giờ khiến chúng ta phạm tội. Thuận với ý muốn của Đức Chúa Trời, tránh xa và xưng tội, và tạo khói quen cầu nguyện và học Lời Chúa sẽ cho phép chúng ta nhận biết –và đi theo- sự hướng dẫn của Thánh Linh.

THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG/HOÀN CẢNH

Chúng ta nên “cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Nếu chúng ta cầu nguyện Chúa chữa lành cho một người. Nhưng sau đó người đó chết, thì đó là ý muốn của Chúa – chúng ta phải đầu phục và tôn vinh Ngài. “Ý Cha được nên- không phải theo ý con” là một lời cầu nguyện đầu phục. (Lời chứng của Rick Warren.)

four step to knowing if a person needs deliverance

 1. make sure that the person is manifesting
  2.take authority in the name of Jesus and Bind the Spirit
 2. bring to consciousness
 3. ask people if they want to be free

bốn bước để biết một người có cần được giải cứu hay không

 1. đảm bảo rằng người đó đang biểu hiện
 2. nắm quyền nhân danh Chúa Giêsu và Trói buộc linh
 3. mang đến ý thức
 4. hỏi mọi người xem họ có muốn được tự do không

Có thể bạn quan tâm