Trang chủ Dưỡng Linh Phụng Sự Ai?

Phụng Sự Ai?

bởi admin

Living God Church, OR. Sep 25, 2022
_
Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.
Giô-suê 24:15

Một nhóm đông người có thể quì xuống lạy một tượng bò con vàng? Điều này trông có vẻ nực cười. Sao lại quì lạy một hình tượng do tay con người làm ra trong khi quên mất Đức Chúa Trời quyền năng đã giải cứu mình? Nhưng trước khi phán xét tuyển dân Israel, chúng ta cũng hãy nhìn lại chính mình. Chúng ta có đang thờ phượng tiền bạc, nghề nghiệp nuôi sống bản thân, hay một vị trí nhiều quyền lực mà chúng ta ao ước đạt được? Như vậy có điên rồ không?

Sau khi dẫn dắt tuyển dân chinh phục miền đất hứa, Giô-suê tập hợp mọi người lại, và thách thức họ, “Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”

Chúng ta cũng đối diện với một sự chọn lựa tượng tự: chọn lựa hầu việc một Đấng hằng sống và chân thật hay các hình tượng mà trần gian theo đuổi? Đây là quyết định mà Cơ đốc nhân phải làm mỗi ngày khi bước ra khỏi giường đi vào sở làm, trường học, hay bất kỳ một nơi nào chúng ta đặt chân đến, chọn lựa các hoạt động trong thời gian rảnh, chọn lựa các loại thực phẩm nào để ăn, chọn lựa trang web nào để đọc….?
Bạn sẽ hầu việc Đức Chúa Trời, hay chính bản thân hay các hình tượng do con loài người tạo nên để thay thế cho một Đấng hằng sống và chân thật?

TÔI CHỌN LỰA PHỤNG SỰ ĐỨC CHÚA TRỜI DUY NHẤT VÀ CHÂN THẬT – ĐỨC CHA, ĐỨC CON VÀ ĐỨC THÁNH LINH.

Có thể bạn quan tâm