Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Sự Trông Cậy Trong Chúa

Sự Trông Cậy Trong Chúa

bởi

“Vì Ta biết chương trình Ta hoạch định cho các ngươi là chương trình hòa bình thịnh vượng, không phải là tai họa diệt vong. Ta kiến tạo cho các ngươi một tương lai sáng sủa, một niềm hy vọng vững vàng.” (Giê. 29:11)

Giữa những cơn đoán phạt, tình yêu thương của Ðức Chúa Trời càng được khiến trở thành sáng chói, rạng ngời hơn. Vì sao cô đơn mỉm cười qua kẻ hở của những đám mây đen thật đẹp đẽ biết bao! Vùng ốc đảo nổi bật giữa bãi sa mạc thật tươi sáng biết bao! Và tình thương giữa cơn thạnh nộ thật là đẹp, thật là sáng. Lúc người Y-sơ-ra-ên chọc giận Ðấng Chí Cao bằng việc miệt mài thờ lạy hình tượng của họ, Ngài đã phạt họ bằng cách không cho cả sương móc lẫn nước mưa sa xuống, khiến xứ họ bị nạn đói lớn; nhưng khi làm điều đó, Ngài vẫn lo cho những người được chọn của Ngài được an toàn. Nếu tất cả suối khác đều cạn, Ngài vẫn dành lại một khe nước cho Ê-li; khi khe nước ấy lại hết, Ngài cũng dành cho ông một chỗ có lương thực. Nói cho đúng hơn thì không phải Ðức Chúa Trời chỉ có một Ê-li mà thôi, nhưng còn một số người do ân điển Ngài tuyển chọn để lại. Họ được giấu từng nhóm năm mươi người trong hang đá, và dầu toàn xứ bị nạn đói, những nhóm năm mươi người trong các hang đá ấy vẫn được cung cấp thực phẩm từ bàn ăn của vua A-háp qua trung gian của người đầy tớ trung thành với Ðức Chúa Trời là Áp-đia.
Xin chúng ta hãy rút từ đó ra câu kết luận là dầu có việc gì xảy ra đi nữa, người của Ðức Chúa Trời vẫn được an toàn. Dầu đất có rúng động, dầu trời có bị xé làm đôi, người tín hữu vẫn thoải mái nghỉ ngơi giữa những cơn xáo trộn của thế gian, vẫn được an toàn cũng như trong giờ nghỉ ngơi yên tịnh nhứt. Nếu Ðức Chúa Trời không cứu kẻ thuộc về Ngài dưới trời, Ngài sẽ cứu họ trong thiên đàng. Nếu thế gian nầy trở thành quá sôi động để giữ họ, thì thiên đàng sẽ là nơi tiếp rước an toàn cho họ.
Thế thì, hãy vững lòng tin cậy khi nghe về giặc và tiếng đồn về giặc. Xin đừng để những cơn xáo trộn khiến bạn bối rối, nhưng hãy bình tĩnh, chớ sợ điều ác. Cho dù có việc gì xảy ra trên đất thì bạn vẫn an toàn dưới đôi cánh rộng lớn của Ðức Giê-hô-va. Hãy đứng vững trên lời hứa Ngài, hãy yên nghỉ trên sự thành tín Ngài, và thách đố cả cõi tương lai đen tối nhất, vì không có gì làm hại bạn được đâu. Ðiều quan tâm duy nhất của bạn là tỏ cho thế gian thấy phước hạnh của việc nghe theo lời khôn ngoan.
Nhưng ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an nhiên vô sự, được bình tịnh không sợ tai họa nào (Châm-ngôn 1:33)
Dù con không biết tương lai
Hay điều xảy đến những ngày về sau
Biết Ngài thành tín xiết bao
Con tin cậy Chúa, không nao núng lòng

 

 

Có thể bạn quan tâm