Trang chủ Dưỡng Linh Thay Đổi Cần Có Cộng Đồng Giúp

Thay Đổi Cần Có Cộng Đồng Giúp

bởi admin

Mục Sư Rick Warren

“Cũng như thân thể chúng ta có nhiều phần và mỗi phần đều có một chức năng đặc biệt, thì thân thể của Đấng Christ cũng vậy. Chúng ta là nhiều phần của một thân, và tất cả chúng ta đều thuộc về nhau.” (Rô-ma 12:4-5 NLT, ấn bản thứ hai)

Bạn sẽ không thể tự mình thay đổi những gì bạn cần thay đổi, hoặc muốn, hoặc mong thực hiện, rồi lập kế hoạch để thực hiện hoặc hy vọng tự mình thay đổi hết được. Nếu làm được, bạn chắc đã thay đổi rồi. Nhưng bạn không thể, vì vậy bạn sẽ không thay đổi!

Kinh thánh nói trong Rô-ma 12:4-5, “Cũng như thân thể chúng ta có nhiều phần và mỗi phần đều có một chức năng đặc biệt, thì thân thể của Đấng Christ cũng vậy. Chúng ta là nhiều phần của một thân, và tất cả chúng ta đều thuộc về nhau.” (Rô-ma 12: 4-5 NLT, ấn bản thứ hai)

Chúa đã tạo nên vũ trụ theo một cách khiến chúng ta cần nhau. Tôi cần bạn và bạn cần tôi. Cụm từ “lẫn nhau” được sử dụng 58 lần trong Tân Ước: Yêu nhau, chăm sóc lẫn nhau, khuyến khích nhau, ủng hộ lẫn nhau, cầu nguyện cho nhau, chào nhau, chia sẻ với nhau. Chúa không bao giờ muốn bạn sống riêng rẽ. Ngay cả nhân vật Lone Ranger cũng đã có Tonto! Bạn không được tạo ra để sống riêng rẽ một mình. Cho dù bạn có lập gia đình hay không cũng vậy. Bạn cần một gia đình thuộc linh, và bạn cần phải ở trong một nhóm nhỏ.

Bạn cần những người xung quanh bạn, và họ cần bạn. Chúng ta thuộc về nhau.

Tại Hội thánh Saddleback, chúng tôi gồm những người đến từ mọi hoàn cảnh. Chúng tôi nói 65 ngôn ngữ tại hội thánh của chúng tôi và có các thành viên thuộc nhiều sắc dân, tôn giáo và quốc tịch khác nhau.

Nhưng chúng tôi có chung một tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Tình yêu đó kết hợp chúng tôi và khiến chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau.

Ga-la-ti 3:28 chép, “Không còn người Do Thái hay người ngoại bang, cũng không còn nô lệ hay tự do, cũng không còn nam hay nữ, vì tất cả các bạn đều là một trong Chúa Giê-xu Christ.” (NIV)

Thảo Luận

Bạn muốn có những thay đổi nào trong cuộc sống bạn năm nay? Bạn đã đặt mục tiêu gì?

Sự hỗ trợ của những người thân nhất sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu đó thế nào?

Điều gì khiến bạn không chấp nhận hoặc không cần sự giúp đỡ từ người khác?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục Know God trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player  nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Có thể bạn quan tâm