Khi bà Hannah Wilberforce (cô của William Wilberforce, một người Anh theo chủ nghĩa bãi nô) đang nằm chờ chết, bà đã viết bức thư đề cập đến việc nghe tin một tín hữu qua đời: “Thật vui khi người anh em thân yêu đã bước vào sự vinh quang. Giờ đây, anh đã ở trong sự hiện diện của Chúa Jêsus, Đấng mà anh vẫn yêu mến dù không thấy Ngài. Trái tim tôi nhảy lên vui sướng”. Sau đó, bà mô tả hoàn cảnh của chính mình: “Dù tình hình của tôi có tốt hơn hay tệ hơn thì Chúa Jêsus vẫn luôn tốt lành”. “Myself, better and worse; Jesus, as good as ever.”

Những lời của bà khiến tôi liên tưởng đến Thi Thiên 23, Đa-vít viết: “Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con” (c.4). Những lời ấy vô cùng sống động bởi vì chính nơi đó, giữa trũng bóng chết, lời mô tả của Đa-vít về Chúa đã trở nên hết sức cá nhân. Ông chuyển từ việc nói về Chúa ở đầu Thi Thiên 23 – “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi” (c.1) – sang nói với Ngài: “vì Chúa ở cùng con” (c.4).

Thật vững lòng khi biết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng dựng nên “đất và thế gian” (90:2) luôn đầy lòng thương xót đến nỗi Ngài đồng hành cùng chúng ta qua những nơi khó khăn nhất. Cho dù hoàn cảnh tốt hơn hay tệ hơn, chúng ta vẫn có thể hướng về Người Chăn, Đấng Cứu Thế, Người Bạn của chúng ta và thấy Ngài “vẫn luôn tốt lành”. Ngài thật tốt lành đến nỗi đã đánh bại sự chết, và chúng ta sẽ “ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (23:6).