Trang chủ Bài giảng Cơ đốc nhân Trưởng Thành

Cơ đốc nhân Trưởng Thành

bởi

 

Ban Biên Tập:

Cơ đốc nhân trưởng thành không sống theo cảm xúc, nhưng sống theo Lời Chúa. Cảm xúc giống như thời tiết, có thể sáng nắng chiều mưa, nhưng Lời của Chúa không bao giờ thay đổi. Lời Chúa đem đức tin, hy vọng, niềm vui, sức sống mới, câu giải đáp và rất nhiều phúc lợi khác đến với chúng ta. “Đức tin đến bởi điều người ta nghe, và điều người ta cần nghe là lời của Đấng Cứu-thế được rao giảng.” (Rô-ma 10:17)
“Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục truyền 8:3)

Randy & Rozanne Frazee

Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô.  Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh chừng nấy. Chúng nó đã dâng của lễ cho các tượng Ba-anh, và đốt hương cho tượng chạm.

Ô-sê 11:1-2

 

Randy và tôi (Rozanne Frazee) may mắn có được những người cha mẹ tuyệt vời, sự chấp nhận và tình yêu của họ dành cho con cái đã khiến tình yêu của Cha trên trời trở nên rất thật với chúng tôi.

Tuy nhiên, khi chúng ta hiểu nhiều về tình yêu của Chúa, thì việc trở thành cha mẹ có thể làm rung chuyển nhận thức của chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng được một tình yêu mạnh mẽ như vậy!

 

Không đứa trẻ nào hiểu được tình yêu mãnh liệt của cha mẹ cho đến khi chúng có con riêng. Những người trong chúng ta đã có con quay lưng lại với chúng ta có thể hiểu được nỗi lòng của Chúa trong Ô-sê 11. Làm cha mẹ luôn yêu thương con cái mình ngay cả khi chúng bỏ nhà ra đi như đứa con hoang đàng trong Lu-ca 15. Đức Chúa Trời luôn yêu thương chúng ta là con cái Ngài ngay cả khi chúng ta quay lưng lại với Ngài.

 

Khi đã kinh nghiệm về tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, chúng ta có thể hiểu được sự bày tỏ đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời trong Ô-s6 11:8-9, “Hỡi Ép-ra-im, thể nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-ên, thể nào ta lìa được ngươi? Thể nào ta sẽ đãi ngươi được như Át-ma, hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng ta rung động trong ta; lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy.  Ta cầm sự nóng giận lại, và sẽ chẳng lại hủy diệt Ép-ra-im. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi.”

Cha thiên thượng yêu thương bạn – yêu thương tất cả mọi người bằng một tình yêu vô hạn không thay đổi.

 

“TÔI TIN RẰNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG VÀ CẦN CHÚA GIÊ-SU LÀ CỨU CHÚA.”

 

Translated by Tuong Vi

 

 

Có thể bạn quan tâm