Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Hiệp Nhất Trong Christ

Hiệp Nhất Trong Christ

bởi

Lẽ mầu nhiệm đó tức là: Dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ Tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-su Christ;

Ê-phê-sô 3:6

Các dân ngoại là kẻ đồng kế tự với Israel. Đây có giống như hai gia đình đối đầu cùng nhau đặt súng xuống sau nhiều thế hệ thù nghịch không? Việc này có thể so sánh với các giáo phái Tin lành khác nhau hợp nhất theo một khuôn mẫu thần học duy nhất? Điều này có giống như Tin Lành, Công Giáo và Chính thống giáo đến với nhau cùng công bố rằng Chúa Giê-su đã bị đóng đinh, bị chết và sống lại?

Kế hoạch lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho hội thánh là trở nên một nhóm người biệt riêng cho Đấng Christ. Cùng với việc hòa giải các cá nhân với chính Ngài, Đức Chúa Trời cũng hòa giải các cá nhân được cứu với nhau. Xuyên qua sự chết của Ngài, Đấng Christ đã bẻ gãy những rào cản để các tín nhân được hiệp nhất trong một thân thể là hội thánh.

Phao-lô dạy rằng Người Do Thái được hiệp nhất với người ngoại đã tin (là những người trước đây làm những việc ô uế và tôn thờ các thần tượng) trong thân thể Đấng Christ. Các dân ngoại cũng được bao hàm trong người Do thái – là những người có những nghi thức tôn giáo kỳ lạ không giống với các dân tộc khác.

Những anh chị em nào trong Christ mà bạn cho là khác biệt với bạn, thì Chúa đòi hỏi bạn phải “ôm chầm” người đó trong tình yêu thương. Thế giới nhìn biết chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu thương lẫn nhau.

“TÔI TIN RẰNG HỘI THÁNH LÀ PHƯƠNG TIỆN CHÍNH YẾU ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN ĐÂT.”
🙂

HỘI THÁNH

Đây là những lời đáng tin cậy và đáng cho mọi người tiếp nhận: Đấng Cứu-thế Giê-su đã đến thế gian để cứu những kẻ tội lỗi, trong những kẻ ấy ta đứng đầu.

1 Ti-mô-thê 1:15

Bạn có những người bạn hay một thành viên nào đó trong gia đình từ chối nghe lẽ thật về Chúa Giê-su? Ai nằm trong danh sách “Người khó nhất có thể tiếp nhận Chúa Giê-su” của bạn? Trong thế kỷ đầu tiên, Sau-lơ người Tạt Sơ có lẽ là người đứng đầu trong danh sách này. Trong Công vụ 8:3 cho chúng ta biết về Sau-lơ này, “Nhưng Sau-lơ thì cứ tàn phá hội thánh. Ông đi lùng từ nhà nầy đến nhà khác, bắt cả đàn ông lẫn đàn bà đem nhốt vào tù.” Trong sự kiện Ê-tiên tuận đạo, Sau-lơ là người tán thành việc giết chết Ê-tiên (Công vụ 8:1)

Điều gì diễn ra với Sau-lơ sau đó? Trên con đường từ Giê-ru-sa-lem đi tới Đa-mách, Sau-lơ đang thi hành “công vụ” tiếp tục truy nã hội thánh và các môn đồ của Chúa, ông đã chạm trán với Đấng từ kẻ chết sống lại. Trong khoảnh khắc đó ông qui phục đời sống mình cho Chúa Giê-su. Và cuộc đời còn lại của Phao-lô (tên cũ là Sau-lơ) dành hết cho công tác xây dựng hội thánh thay vì khủng bố như trước đây. Phao-lô đã truyền tin lành đến cho thế giới ngoại bang, và ông cũng giải thích cho người Do Thái là Chúa Giê-su đã làm trọn những lời tiên tri chỉ về Ngài trong Cựu Ước.

Có người nào mà bạn nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ trở thành một chi thể trong thân thể Đấng Christ? Đừng bao giờ bỏ cuộc hay không cầu thay cho người đó. Chúng ta thường không có hy vọng về những người như Sau-lơ sẽ qui đạo. Ai có thể biết được Đức Chúa Trời có thể dùng những con người đặc biệt để xây dựng vương quốc Ngài!

“TÔI TIN RẰNG HỘI THÁNH LÀ PHƯƠNG TIỆN CHÍNH YẾU ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN ĐÂT.”

Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm