Trang chủ Tổng Hợp Nhà Tù Hay Khách Sạn?

Nhà Tù Hay Khách Sạn?

bởi admin

Trong cuốn Đức Chúa Trời Trước Vành móng ngựa, C. S. Lewis viết: “Tưởng tượng một nhóm cùng sống trong một tòa nhà. Một nửa nghĩ đây là khách sạn, nửa còn lại nghĩ là nhà tù. Người nghĩ khách sạn có thể cho rằng ở đây thật khó chịu, và người nghĩ nhà tù lại quyết rằng nó thoải mái lạ lùng.” Lewis khôn khéo dùng sự đối lập khách sạn và nhà tù để minh họa cách nhìn đời sống dựa vào điều chúng ta mong đợi. Ông nói: “Nếu bạn coi thế giới này chỉ có hạnh phúc, bạn sẽ thấy khắc nghiệt; nhưng nghĩ đây là nơi huấn luyện và mài dũa thì nó không quá tệ đâu.”

Đôi khi chúng ta mong cuộc sống vui vẻ và không có đau khổ. Nhưng đó không phải điều Kinh Thánh dạy. Với tín hữu, thế gian này là nơi để tăng trưởng thuộc linh với cả lúc thuận lúc nghịch. Chúa Giê-xu rất thực tế khi Ngài lý giải nên mong đợi điều gì nơi thế gian. Ngài nói với môn đồ: “Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng. 16:33). Đối diện với phước hạnh và tổn thương từ cuộc sống, chúng ta có thể bình an vì tin rằng Chúa đang điều khiển mọi điều tùy theo kế hoạch tuyệt vời của Ngài.

Sự hiện diện của Đấng Christ trong cuộc đời cho phép chúng ta vững lòng ngay giữa đau khổ.

Ngài luôn có ý tốt lành
Từng ngày mang đến bức tranh tuyệt vời
Hài hòa thách thức, vui tươi
Pha trộn lao nhọc, nghỉ ngơi, an bình. —Berg

Giữa lúc gặp nan đề, bạn có thể tìm được bình an nơi Chúa Giê-xu.
In the midst of troubles, peace can be found in Jesus.

In the world you will have tribulation; but be of good cheer, I have overcome the world. —John 16:33

Có thể bạn quan tâm