Trang chủ Dưỡng Linh SỰ BÌNH AN TRONG CHÚA

SỰ BÌNH AN TRONG CHÚA

bởi admin

SỰ BÌNH AN

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.

Phi-líp 4:6

Phi-líp 4:6-7 là câu Kinh Thánh ưa thích của nhiều người. Tại sao?

Phần Kinh văn này tuyên bố một vấn đề gay cấn, “Chớ lo phiền chi hết.” Nhưng trong thực tế của đời sống, con người có nhiều điều để lo lắng.

Câu Kinh văn này đưa ra một thực tế sinh động: nó bày tỏ cho chúng ta biết phải làm gì khi đối diện với sự lo lắng. Hãy cầu nguyện về tất cả mọi điều với tấm lòng cảm tạ Chúa. Chúng ta phải luôn luôn tạ ơn Chúa bất chấp mọi tình huống xảy ra – cho dù tình huống xảy ra đó ngược với sự mong đợi của chúng ta. Cảm tạ Chúa chính là bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha thiên thượng, vì Ngài có một kế hoạch tốt đẹp dành cho mỗi người chúng ta.

Phi-líp 4:7 chứa đựng một lời hứa: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-su Christ.”  Sự bình an đến khi chúng ta tập chú vào các thuộc tính của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng toàn năng, yêu thương và khôn ngoan trong mọi sự. Phao lô đã kinh nghiệm sự bình an của Chúa trong lao tù, trong sự bách hại, chìm tàu và những hoạn nạn khác. Trong mọi hoàn cảnh vị sứ đồ trình dâng các nhu cầu của mình với Chúa. Khi theo gương của Phao-lô, chúng ta có thể trải nghiệm sự bình an của Chúa thông qua sự cầu nguyện.

Andrew Murray đã viết:
Trong ngày hoạn nạn hãy nói: Chúa đã đem tôi đến đây, ấy là bởi ý muốn Ngài mà tôi gặp cảnh khó khăn này, tôi an nghỉ trong ý muốn Ngài. Tôi không tức giận hay cay đắng trong hoàn cảnh này. Tôi biết Chúa sẽ giải cứu tôi ra khỏi hoàn cảnh này, Ngài biết lúc nào và bằng cách nào.

TÔI THOÁT KHỎI SỰ LO PHIỀN, BỞI VÌ TÔI TÌM THẤY SỰ BÌNH AN TRONG ĐỨC CHÚA TRỜI, SỰ BÌNH AN VỚI NGƯỜI KHÁC VÀ SỰ BÌNH AN VỚI CHÍNH BẢN THÂN.
admin

Có thể bạn quan tâm