Trang chủ Tổng Hợp Viện Truyền Giáo Việt Nam

Viện Truyền Giáo Việt Nam

bởi admin
Kính chào quý mục sư và con cái Chúa khắp nơi,
Kính nhờ quý mục sư và con cái Chúa thêm lời cầu nguyện cho việc Chúa đang dùng Viện Truyền Giáo Việt Nam (Vietnamese Missionary Institute – VMI) để mở mang Vương Quốc Chúa khắp nơi trên thế giới.
1.  Tại Việt Nam, Chúa đã cho Viện Truyền Giáo Việt Nam VMI đã kết nối với nhiều mục sư và hội thánh tại Việt Nam để làm việc chung.  Chúa đã cho VMI có nhiều cộng tác viên tại Việt Nam để mở rộng Vương Quốc Chúa từ Nam ra Bắc.  Đây là các tôi tớ, con cái Chúa tại Việt Nam sẽ đi đến 64 tỉnh thành đất nước để thực hiện công việc Chúa đang dùng VMI để đào tạo môn đồ, trang bị giáo sĩ, và rao giảng Phúc Âm Cứu Rỗi đến khắp Việt Nam.  Kính xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho trên 500 con cái Chúa tại Việt Nam sẽ theo học các lớp đào tạo môn đồ và giáo sĩ đang được tổ chức cho khóa mùa Thu 2022. Mỗi năm một lần Viện Truyền Giáo Việt Nam VMI sẽ tổ chức hội thảo và phát chứng chỉ tại Việt Nam, cũng như mỗi tháng một lần chúng tôi có buổi họp các giáo sư của VMI tại Hoa-kỳ, Âu Châu, và Việt Nam.
2.  Tại Âu Châu, chúng tôi có chương trình hội thảo và phát chứng chỉ vào tháng 10 năm 2022.  Tạ ơn Chúa đã cho VMI kết nối được với các mục sư và hội thánh tại Âu Châu để cùng làm việc Chúa giao phó.  Kính xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho các học viên sẽ theo học chương trình của VMI vào khóa mùa Thu 2022.  Mỗi năm một lần Viện Truyền Giáo Việt Nam VMI sẽ tổ chức hội thảo và phát chứng chỉ tại Âu Châu.
3.  Tại Úc Châu, tạ ơn Chúa đã cho VMI kết nối được với các mục sư và hội thánh tại Úc Châu để cùng làm việc Chúa giao phó.  Kính nhờ quý vị thêm lời cầu nguyện cho chương trình Chúa đang giao phó cho VMI tại Brisbane và Sydney, Úc Châu.
4.  Chúng tôi tạ ơn Chúa thật nhiều vì Chúa đã cho các hệ phái Tin Lành đang muốn làm việc chung với VMI.  Đây là việc Chúa đang làm.  Chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa.
5.  Tại Hoa-Kỳ, Chúa cho các chương trình của VMI đang thực hiện để mở rộng Vương Quốc Chúa.  Chúng tôi đang có các lớp mở rộng cho các chương trình huấn luyện, đào tạo môn đồ, trang bị giáo sĩ.  Nếu quý mục sư và hội thánh muốn có các tài liệu này để huấn luyện hay là các con cái Chúa trong hội thánh muốn theo học các lớp của VMI, kính xin quý vị cho chúng tôi biết qua email.  Mỗi năm một lần, Viện Truyền Giáo Việt Nam VMI sẽ tổ chức Đại Hội Truyền Giáo tại cơ sở trung ương của VMI tại Houston, Texas.  Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị.
Trong Chúa,

Phạm Xuân Dũng, PhD, ThD
Viện Trưởng
Viện Truyền Giáo Việt Nam – Vietnamese Missionary Institute
Đào Tạo Môn Đồ & Giáo Sĩ

Non-Profit 501(c)(3) Organization

Có thể bạn quan tâm