Trang chủ Tổng Hợp Bài Dưỡng Linh

Bài Dưỡng Linh

bởi admin

Lần đầu tiên vợ chồng tôi cùng cộng tác trong một dự án viết văn mà sự trì hoãn đang trở thành một trở ngại lớn. Vai trò của cô ấy là biên tập tác phẩm của tôi và giữ cho tôi đúng tiến độ; vai trò của tôi dường như là khiến cô ấy phát điên. Hầu hết mọi lần, sự sắp xếp và kiên nhẫn của cô ấy bền bỉ hơn sự cứng đầu chống lại các hạn mục đề ra và định hướng của tôi.

Tôi hứa là mỗi ngày sẽ viết xong một phần nhất định. Giờ đầu tiên, tôi cặm cụi siêng năng. Hài lòng với những gì mình đã hoàn thành đến thời điểm đó, tôi quyết định giải lao tí. Trước khi kịp nhận ra, thời gian của tôi đã hết. Chắc chắn sẽ gặp rắc rối đây, thế là tôi nghĩ cách thoát nạn. Tôi bắt đầu làm vài việc vặt mà vợ tôi ghét làm, và tôi luôn được khen khi chịu làm.

Kế hoạch của tôi thất bại.Đôi khi tôi cũng giở trò tương tự với Chúa. Ngài mang những người cụ thể vào đời tôi mà Ngài muốn tôi phục vụ hoặc những công tác Ngài muốn tôi hoàn thành. Như Giô-na, người đã đi đường khác khi Chúa cho ông một nhiệm vụ (Giôn. 4:2), tôi cần gạt bỏ những cảm xúc riêng. Tôi thường cố gây ấn tượng với Chúa bằng các việc lành hay việc thiêng liêng trong khi điều Ngài thực sự muốn là sự vâng phục các ưu tiên của Ngài. Không tránh khỏi, kế hoạch của tôi thất bại.

Bạn có đang tránh né nhiệm vụ mà Chúa nói rõ Ngài muốn bạn thực hiện không? Hãy tin tôi: Sự thỏa lòng thực sự đến từ việc làm điều đó nhờ sức của Ngài và theo cách của Ngài.

Lạy Cha yêu thương, xin giúp chúng con nhận ra chúng con rất thường hay bị bận rộn và xao lãng—sự bất tuân và sự lơ là công tác mà Ngài đã giao cho chúng con làm.

Sự vâng phục làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

odb.orgvietnamese-odb.org

Có thể bạn quan tâm