Trang chủ Niềm Tin Minh Họa Tin Cập Nhật

Tin Cập Nhật

bởi admin

Kính Chào Quý Mục Sư, và Quý Ông Bà Anh Chị Em kính mến trong Chúa,
Kính xin quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho Viện Truyền Giáo Việt Nam trong các hoạt động sắp đến trong các tháng còn lại trong năm 2023.  Trong sáu tháng đầu của năm 2023, Chúa đã thực hiện việc của Ngài qua Viện Truyền Giáo Việt Nam.


1.  Chúa đã cho các Chương Trình Huấn Luyện, Đào Tạo Môn Đồ, Truyền Giáo, Hỗ Trợ Các Hội Thánh và các Cánh Đồng Truyền Giáo khắp nơi trên thế giới, tại Bắc Mỹ, Âu Châu, Úc Châu, Á Châu, và Việt Nam (xin xem hình ảnh đính kèm).  Riêng tại Việt Nam, có hơn 1,500 người đã được huấn luyện và đào tạo trở thành môn đồ của Chúa.  Hiện nay, Viện Truyền Giáo Việt Nam đang có hơn 150 nhân sự trong chương trình huấn luyện xuyên Việt để đào tạo lãnh đạo cho hội thánh và môn đồ cho Chúa trên khắp các tỉnh thành đất nước.
2.  Chúa đã cho Viện Truyền Giáo Việt Nam đã tổ chức các chuyến truyền giáo để truyền bá Tin Lành, hổ trợ các hội thánh, giúp các cô nhi viện, và các làng phong cùi tại các vùng cao nguyên Việt Nam.
3.  Tháng 9 Năm 2023, Viện Truyền Giáo Việt Nam sẽ có buổi họp mặt nhân sự tại Việt Nam, để cảm tạ Chúa và hoạch định các chương trình hoạt động trong các năm sắp đến.  Viện Truyền Giáo Việt Nam sẽ có chuyến truyền giáo về các vùng cao nguyên Việt Nam.
Muốn thật hết lòng,
Phạm Xuân Dũng, PhD, ThDViện TrưởngViện Truyền Giáo Việt Nam

 – Vietnamese Missionary Institute

Đào Tạo Môn Đồ & Giáo Sĩ
www.DaoTaoMonDo.comwww.VietnameseMissionaryInstitute.orgwww.

Facebook.com/VietnameseMissionaryInstitute
Non-Profit 501(c)(3) Organization

Có thể bạn quan tâm