Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Cách Sống Hạnh Phúc: Thấy Nhu Cầu Của Người Khác

Cách Sống Hạnh Phúc: Thấy Nhu Cầu Của Người Khác

bởi admin

“Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:4 BTT)

Điểm khởi đầu cho tất cả hạnh phúc là chuyển sự chú tâm ra khỏi chính mình.  Nếu tất cả những gì bạn nghĩ đến chỉ là cho chính bản thân mình, thì bạn sẽ trở thành một người đau khổ.  Nếu bạn thực sự muốn có hạnh phúc trong cuộc sống, bạn phải quan tâm đến nhu cầu của những người xung quanh.

Sứ đồ Phao-lô nhắc đến Ti-mô-thê như là một thí dụ trong thơ Phi-líp đoạn 2:20-21: “Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em: ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jesus Christ.” (BTT)

Hầu hết mọi người đều lo lắng về kế hoạch của riêng mình và không chú ý đến lợi ích của người khác.  Hầu hết mọi người mỗi sáng thức dậy trước hết không nghĩ đến người khác.  Hầu hết đều quan tâm đến vấn đề của chính mình.  Và, đó là lý do tại sao hầu hết chúng ta không hài lòng với cuộc sống mình!

Nếu bạn muốn trở thành một trong những người hiếm hoi, không ích kỷ, bạn phải thay đổi mục tiêu của mình.  Bạn phải chuyển từ việc chú tâm vào bản thân sang chú tâm vào người khác. Điều này không đến một cách tự nhiên, mà bạn phải học mới thực hiện được.

Tôi phải thừa nhận rất nhiều lần tôi ân hận vì đã bỏ lỡ việc nhận ra những nhu cầu của mọi người thân yêu quanh mình vì tôi lơ đễnh.  Tôi đã không quan tâm đến họ.  Tôi không chuyển sự chú tâm từ tôi sang những người khác hiện diện trong phòng.  Bởi vì tôi không quan tâm đến nhu cầu của họ, tôi đã không đáp ứng cho họ.  Và điều này đã làm tôi ân hận rất nhiều.

Thay vì ân hận vì đã bỏ lỡ những dịp tiện, hãy cố ý xoay khỏi bản thân mình để hướng đến nhu cầu của người khác, nơi mà bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc khi phục vụ Chúa qua việc phục vụ tha nhân.

“Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:4 BTT)

Thảo Luận

Những điều ngăn trở nào khiến bạn không thể chú tâm vào nhu cầu của người khác?

“Quên đi chính thân mình” có nghĩa gì?

Bạn đã bỏ lỡ dịp tiện nào để giúp một người khác vì bạn quá bận rộn hoặc bạn đang quá chú tâm vào các nan đề của riêng bạn? Hôm nay bạn có thể làm gì để chú tâm vào việc giúp đỡ người đó?

Nguồn: Mục Sư Rick Warren

Mọi thư từ liên lạc hoặc góp ý xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm