Trang chủ Tổng Hợp Chia Sẻ Đức Tin

Chia Sẻ Đức Tin

bởi admin

Có ba lý do chính khiến cho Cơ-đốc nhân không chia sẻ niềm tin của mình. (1) Sợ hãi, (2) Thiếu hiểu biết, và (3) Từ chối trách nhiệm. Tín nhân e ngại khi phải chia sẻ niềm tin của mình trước mặt bạn hữu hay những người thân, vì những người này theo khuynh hướng tự nhiên thường phản đối hoặc tẩy chay Phúc Âm. Như vậy có thể nói là phần lớn các Cơ-đốc nhân không sẵn sàng chấp nhận rủi ro để chia sẻ Phúc Âm.

Bạn có rơi vào trường hợp không dám chia sẻ niềm tin Cơ-đốc với người khác không? Nếu có, hãy vượt lên những ngăn trở để mạnh dạn chia sẻ tin mừng. Đức Chúa Trời đã đặt bạn vào một vị trí, mà tại đó những người khác có cơ hội được nghe, và thấy vẻ đẹp của Phúc Âm được phản ánh qua đời sống bạn. Nhưng nếu bạn không chấp nhận rủi ro – như bị từ chối chẳng hạn, thì những người chung quanh bạn sẽ không có cơ hội nghe Phúc Âm.

Hãy đếm lại xem có bao nhiêu cơ hội trong thời gian qua để chia sẻ niềm tin, nhưng bạn đã đánh mất? Có bao nhiêu người đi qua cuộc đời bạn, mà bạn đã phớt lờ không giới thiệu Chúa Giê-su cho họ?

Chúa Giê-su đã ủy nhiệm cho chúng ta “đi ra và môn đồ hóa muôn dân” (Ma-thi-ơ 28:18-20). Vấn đề còn lại là đáp ứng vâng lời bằng hành động của chúng ta – chia sẻ Phúc Âm cho những người đang hư mất. Chúng ta phải chiến thắng sự sợ hãi và tin cậy vào quyền năng Đức Thánh Linh (Công vụ 1:8) để thực thi đại mạng lệnh. Khi gặp bắt bớ trong công tác chia sẻ niềm tin, hãy nhớ lời Chúa Giê-su đã dạy: “Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội, trước mặt quan án và quan cai trị, thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình, hoặc nói lời gì; bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói.” (Lu-ca 12:11-12). Đây là một lời hứa quí báu cho chúng ta.

Lưu ý là bạn không biết tất cả các câu trả lời để nói với người chưa tin thế nào cho thích hợp khi chia sẻ tin mừng, nhưng phải bảo đảm rằng trong khi tiếp xúc bạn phải truyền tải lẽ thật cho người nghe trong tình yêu của Đức Chúa Trời (2 Cô-rin-tô 2:1-5). Phao-lô cũng viết, “Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” (Cô-lô-se 4:5-6).

Bạn sẽ không quyết định khi nào và với ai bạn chia sẻ niềm tin. Hãy nắm lấy lấy mọi cơ hội và tận dụng mọi thời gian có thể. Người nghe phản hồi như thế nào thì không phải là bạn đã thành công hay thất bại khi chia sẻ niềm tin – hãy để điều đó cho Đức Chúa Trời. Tất cả những gì chúng ta cần là đặt đức tin vào Chúa và tin cậy Ngài ban cho các cơ hội để chia sẻ Phúc Âm với một ai đó.

Khi bạn chia sẻ Phúc Âm mà bị từ chối, đừng lo lắng. Vấn đề này không thuộc trách nhiệm của bạn. Thực ra người được nghe Phúc Âm đã từ chối Chúa Giê-su. Chúa chúng ta đã dạy, “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi.” (Giăng 15:18). Và “Ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta; ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta; còn ai bỏ ta, ấy là bỏ Đấng đã sai ta.” (Lu-ca 10:16). Cuối cùng hãy nhớ rằng điều quan trọng không phải là đề cao danh tiếng của bạn trong các mối quan hệ với người khác. Hãy tin cậy Đức Thánh Linh và chấp nhận sự từ chối của người nghe khi bạn đi ra gieo hạt giống Phúc Âm, vì bạn sẽ gặt hái phần thưởng đời đời trên thiên đàng cho công tác này.

Sau đây là một số lời khuyên khi bạn chia sẻ đức tin:

Cầu nguyện Chúa ban cho những cơ hội chia sẻ đức tin.
Sẵn sàng và mạnh dạn chia sẻ điều bạn tin.
Đàm thoại với người nghe cách khôn khéo (và dí dỏm trong chừng mực).
Hỏi các câu hỏi liên quan đến những vấn đề thuộc linh.
Quan tâm thực sự đến linh hồn của người nghe.
Điều chỉnh câu chuyện hướng đến những vấn đề thuộc linh.
Chia sẻ lời chứng cá nhân của bạn.
Trích dẫn các câu Kinh Thánh: Rô-ma 1:16; 2:14-15; 3:23-24; 6:23; 7:24-25; 8:1; 10:9-10; 13:14.
Mời người nghe tiếp nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa.
Hướng dẫn người nghe cầu nguyện khi họ đã sẵn sàng tiếp nhận ánh sáng Phúc Âm .
Giúp đỡ họ gia nhập vào Hội Thánh địa phương.
Tiếp tục công tác môn đồ hóa.
ÁP DỤNG

Thật dễ dàng ngồi tán gẫu với mọi người về nhiều lĩnh vực, nhưng chia sẻ đức tin thì không dễ dàng gì. Tuy nhiên đây là đặc ân và cũng là trách nhiệm lớn cho Cơ-đốc nhân khi còn ở trên đất. Quyết định của bạn chia sẻ hay không chia sẻ đức tin sẽ để lại kết quả trong cõi đời đời. Kinh Thánh dạy, “Nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào?” (1 Phi-e-rơ 4:16-17)

Như vậy chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra trong ngày chung cuộc. Bạn có sẵn sàng tin cậy Đức Thánh Linh ban quyền năng cho bạn chia sẻ Phúc Âm?

KINH THÁNH THAM KHẢO

Ma-thi-ơ 28:19-20; Công vụ 1:8; Cô-lô-se 4:5-6; 1 Phi-e-rơ 3:15; Giu đe 3

Mục sư Phạm Hơn biên soạn

Có thể bạn quan tâm