Trang chủ Tổng Hợp Môn đồ hóa là gì?

Môn đồ hóa là gì?

bởi admin

“Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (2 Ti-mô-thê 2:2)

“Vậy, hãy đi môn đồ hóa muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19)

Có một sự khác biệt giữa việc được cứu và trở nên một môn đồ. Không phải mọi người được cứu là môn đồ, mặc dầu mọi người là môn đồ thì được cứu. Trong khi thảo luận câu hỏi về môn đồ hóa, chúng ta không đề cập đến sự cứu rỗi của con người. Chúng ta đang bàn về mối quan hệ của con người với Chúa Jesus Christ như là người Thầy, người Chủ và Chúa của người đó.

Có hơn 250 câu Kinh Thánh tham khảo liên quan đến môn đồ trong các sách Phúc âm. Một người không thể nào đọc qua hết các sách Phúc âm ghi chép cuộc sống trên đất của Chúa Jesus Christ, mà lại không nhận thức được mối quan hệ tồn tại giữa Đấng Christ và những người được Ngài kêu gọi trở nên các môn đồ là một mối quan hệ đặc biệt và duy nhất. Đó là mối quan hệ cá nhân và thân mật – mối quan hệ dựa trên sự thông biết thân vị của Đấng Christ, một tình yêu cho thân vị của Ngài để rồi từ đó thuận phục thân vị của Chúa Jesus Christ và vâng lời các mạng lệnh của Ngài.Từ môn đồ được sử dụng trong vài cách khác nhau.

Cho đến khi chúng ta có thể phân biệt được chúng, chúng ta sẽ không thấu hiểu được điều gì được bao hàm trong mục vụ môn đồ hóa. Trước hết, từ môn đồ nghĩa là một người học trò, một môn sinh, một người đến để được dạy dỗ. Ý tưởng của sự dạy dỗ và học tập nằm trong từ môn đồ. Một trong những lẽ thật về môn đồ hóa là thầy/huấn luyện viên làm mẫu về tư cách, đời sống, sự giảng dạy và rồi các học trò bắt chước theo.

Là một giáo viên dạy tiếng Anh cho Trường Trung cấp nghề, tôi cũng tham gia dạy lái xe ô tô hạng B2 cho mọi đối tượng – những người có nhu cầu học lái xe. Tôi luôn luôn phải làm mẫu về kỹ năng lái xe, thực hiện các bài tập lái xe để học sinh bắt chước làm theo, đồng thời tôi cũng giải thích tại sao người học phải luyện tập cho được các kỹ năng đó.

Trong các sách Phúc âm, chức vụ của Chúa Jesus được dành nhiều cho việc môn đồ hóa. Sự giảng dạy của Ngài đi vào lòng đoàn dân đông. Họ làm chứng về Ngài rằng không có bất cứ người nào đã từng dạy dỗ giống như Ngài. Có nhiều thầy dạy đạo và ra-bi lúc đó, và họ cũng bị thuyết phục qua những lời dạy của Ngài. Họ sẵn lòng lắng nghe những gì Ngài phán. Chức vụ của Đấng Christ ảnh hưởng rộng lớn trong cộng đồng, đặc biệt là những người đến cùng Ngài trong tư cách là môn đồ. Bạn là môn đồ của Đấng Christ?

Có thể bạn quan tâm