Trang chủ Tủ sách VMI Nan Đề và Giải Pháp – Phần 2

Nan Đề và Giải Pháp – Phần 2

bởi admin

GIẢI PHÁP DUY NHẤT TỪ TRỜI

Đức Chúa Trời đã chọn và lập giải pháp từ Trời cho con người chúng ta. Chính Đức Chúa Trời phải trở thành người.

Bắt đầu từ dòng dõi người nữ.

“Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người” (Sáng thế Ký 3:15).

Dòng dõi người nữ là Chúa Giê-su, Đấng sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Đấng làm ứng nghiệm hoàn toàn mọi lời tiên tri từ Trời đã hứa. Đấng duy nhất đã bày tỏ rõ ràng, “Sự cứu rỗi bởi người Do Thái mà đến.” Đấng duy nhất đã chết và đã sống lại và sống mãi mãi.

Thật vậy, Chúa Giê-su đã chịu thương khó và hy sinh mạng sống của mình.

“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53: 4-6).

Giải pháp của Đức Chúa Trời dành cho loài người là sự đổ huyết đền tội trên Thập tự giá. Đức Chúa Giê-su đã làm xong nhiệm vụ được Đức Chúa Trời giao, trên thập tự giá khi Ngài bị đóng đinh, bị đâm chết và khi Ngài tuyên bố, “Mọi việc đã được trọn.”

“Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:13-16).

Chúa Giê-su là Đấng duy nhất có thể giúp bạn và tôi giải quyết nan đề tội lỗi và giải pháp được cứu rỗi. Đó là giải pháp duy nhất, một và chỉ một mà thôi. Không có giải pháp nào khác, không có con đường nào khác, không có phương cách nào khác, không có hướng đi nào khác.

Hết thảy nhân loại đều ở chung một bầu trời, một quả đất. Cả nhân loại đều có thể hưởng chung một giải pháp. Giải pháp từ Trời. Phần lớn thế giới Âu Mỹ đều nghe nói đến giải pháp của Chúa Cứu Thế. Ngày nay phương tiện truyền thông của thế giới đang cập nhật và phổ biến thêm. Tôi đã nghe và muốn loan tin vui về giải pháp cứu rỗi nầy để bạn và gia đình bạn cùng nghe để rồi cùng quyết định chọn giải pháp tối ưu nầy, giải pháp tuyệt vời nầy.

ĐIỀU KIỆN DUY NHẤT TỪ TRỜI

1. Nhận biết mình là một tội nhân. Không cách nào tự cứu, không người nào tự giải thoát.
2. Nhận biết Chúa Giê-su đã chết thay tội lỗi của bạn trên thập tự giá rồi. Ngài là Đấng duy nhất làm được điều mà không ai làm được.
3. Hạ mình ăn năn tội lỗi của bạn. Hãy nhớ Đức Chúa Trời ghét người kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
4. Tiếp nhận Chúa vào đời sống bạn. Tự nguyện tự giác tin cậy và vâng lời Chúa là kết quả lâu bền, hợp tình hợp lý nhất.

LÀM THỂ NÀO ĐỂ BẠN MỜI CHÚA NGỰ VÀO LÒNG?

Bạn đã mời Chúa ngự vào đời sống của bạn chưa? Nếu chưa, mời bạn có thể làm việc nầy ngay hôm nay. Chúa Giê-su phán, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Bạn có thể đến cùng Chúa với những nan đề và ưu tư, lo lắng của bạn. Bạn có thể đến cùng Chúa ngay cả với tội lỗi của bạn và sự yếu đuối của bạn kể cả các chứng bệnh nghiện ngập của bạn. Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc khi đến cùng Chúa. Ngay khi bạn mở miệng thì Chúa sẽ lắng nghe. Bạn chỉ cần mở điện thoại, giống như đường dây miễn phí phát thanh đang chờ bạn nghe nhận. Đây là những điều bạn cần làm:

1. Nhận biết bạn là một tội nhân. Dù bạn đang sống đạo đức tốt lành như thế nào, bạn vẫn còn thiếu hụt sự công chính của Chúa, và không thể nào bạn đạt đến sự công chính mà Chúa đòi hỏi được. Bởi vì bạn đang mang trong mình bản chất của tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa muốn bạn là người thánh khiết, đổi mới, nhưng bạn vẫn còn bất toàn. Kinh Thánh khẳng định, “Chẳng có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10). Không nhờ quyền phép của Chúa Giê-su, bạn không thể nào trở thành người Chúa muốn.

2. Nhận biết Chúa Giê-su đã chết thay tội lỗi của bạn trên thập tự giá rồi. Kinh Thánh dạy, “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Cơ Đốc đã chết thay cho chúng ta” (Rô-ma 5:8).

Đây là Tin Mừng dành cho bạn. Chúa yêu thương bạn đến nỗi Ngài đã chết thế cho bạn khi bạn không có gì xứng đáng cả.

3. Hạ mình ăn năn tội lỗi của bạn. Kinh Thánh dạy, “hãy ăn năn và trở lại” (Công vụ 3:19). Ăn năn có nghĩa là thay đổi hướng đi của cuộc đời. Thay vì chạy trốn xa khỏi Chúa, bây giờ bạn chạy đến gần với Chúa.

4. Tiếp nhận Chúa vào đời sống bạn. Đây không phải là nghi thức tôn giáo hay tham dự các thủ tục nhà thờ. Đây là mời Chúa ngự vào lòng, mời Chúa ngự vào đời sống mình.

Làm thể nào để mời Chúa ngự vào lòng?

Hãy nghe lời Chúa hứa, “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa Chúa sẽ mở.” (Ma-thi-ơ 7: 7)

Bạn có thể thưa với Chúa lời cầu nguyện đơn sơ chân thành như sau:
“Lạy Chúa Giê-su, con biết con là người có tội. Con tin Chúa đã chết thay tội lỗi của con. Bây giờ, con xây bỏ tội lỗi và mở cửa lòng mời Chúa ngự vào cuộc đời con. Xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con, nhận con làm con của Chúa, ban cho con sự sống đời đời. Con hết lòng xưng nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa của đời con. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su. Amen. (“A men”, có nghĩa là muốn được như lời vừa cầu xin)

Kinh Thánh đã hứa, “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (I Giăng 1:9). Hãy tin cậy và vâng lời Chúa, đừng phân vân về cảm giác của bạn. Chúng ta được cứu rỗi nhờ ân huệ của Chúa và bởi đức tin của chúng ta. Hãy mở miệng cảm ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của bạn và ngự vào đời sống của bạn hôm nay. Hãy ghi lại ngày giờ và thành phố nơi bạn tiếp nhạn Chúa hôm nay. Hãy xem đây là sinh nhật thuộc linh của bạn. “Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa, tôn Giê-su Christ làm Cứu Chúa mình…” (Thánh ca “Ngày vui vẻ”) đó bạn biết không?

Chúc mừng bạn được Chúa nhận vào đại gia đình của Chúa hôm nay.
Bạn có câu hỏi nào không?

Tiếp theo tôi sẽ làm gì? Bạn không cần làm gì nữa, bạn chỉ cần tiếp tục tin theo Chúa mà thôi.

Tôi gọi mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời kể từ hôm nay là một “Thiên Lộ Lịch Trình” (một cuộc hành trình đến thiên đàng). Bạn sẽ đi tiếp trên cuộc hành trình tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, kỳ thú nhất. Bạn không cần lo lắng gì, bạn chỉ cần ở gần Chúa, giữ liên lạc với Chúa. Bạn cần trung tín đi theo Chúa mỗi ngày, cho đến khi bạn gặp mặt Chúa trên thiên đàng.

Còn tiếp…

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Có thể bạn quan tâm