Trang chủ Tổng Hợp Chúa Yêu Bạn?

Chúa Yêu Bạn?

bởi admin

“Hãy mỉm cười, Chúa yêu bạn.” Lời nói dối lớn nhất từng được nói ra.

 

James L. Melton

(Mục đích của bài này KHÔNG phải để nói với những người hư mất rằng Đức Chúa Trời ghét họ, mà  để nói với họ rằng Ngài muốn yêu thương họ. Tuy nhiên, một mối quan hệ như vậy là không thể nếu họ không trở thành con cái của Ngài qua Chúa Giê-su Christ.)

 

“Bây giờ, ngươi hãy đi, chạm lời nầy trên bảng nhỏ ở trước mặt họ, hãy chép vào sách, để truyền lại đời sau, mãi mãi không cùng.  Dân nầy là bội nghịch, là con cái nói dối, con cái không muốn nghe luật pháp Đức Giê-hô-va; nói với kẻ tiên kiến rằng: Đừng tiên kiến làm chi! nói với kẻ tiên tri rằng: Đừng nói tiên tri về lẽ thật! Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú, hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi!” (Ê-sai 30: 8-11).

Giống như dân Y-sơ-ra-ên trong đoạn Kinh Thánh trên, hầu hết mọi người ngày nay chỉ muốn nghe “những điều vui thú” êm tai. Lẽ thật bị vấp ngã giữa đường phố.  “Sự công bình trở lui lại, sự nhân nghĩa đứng xa; vì lẽ thật vấp ngã giữa đường phố, và sự ngay thẳng chẳng được vào” (Ê-sai 59:14), trong khi sự dối trá được quảng bá. Làm thế nào mà các chính trị gia lươn lẹo có thể thắng cử? Bằng cách nói dối với những lời TỰ TIN VÀ QUẢ QUYẾT! Những lời đầu tiên của Sa-tan nói với tổ phụ loài người trong Sáng thế ký là  những lời QUẢ QUYẾT MỘT CÁCH TỰ TIN. “Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?”  (Sáng 3:1). Cũng vậy ngày hôm nay Sa-tan có một thông điệp TỰ TIN VÀ QUẢ QUYẾT truyền ra thế giới.

Đã bao nhiêu lần bạn nghe câu nói “Chúa yêu bạn” hoặc “Chúa yêu tất cả mọi người” hoặc  “Hãy mỉm cười, Chúa yêu bạn?” Rất nhiều lần, phải không? Hãy thành thật, bạn đã nghe giảng về  Lời Chúa bao nhiêu lần và tìm thấy sự xác nhận cho những  tuyên bố như vậy? Bạn có chắc chắn Kinh Thánh nói điều này không, hay bạn vừa được dạy điều này mà không có sự chứng minh của Kinh Thánh?

Có người nói, “Điều này thật ngớ ngẩn, Giăng 3:16 nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương THẾ GIAN!” (For God so loved the world that he gave his one and only Son).
 Không, Giăng 3:16 nói rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian (thì quá khứ) đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Khi Tân Ước nói về tình yêu của Đức Chúa Trời, thì điều này đề cập đến tình yêu của Ngài đối với tội nhân (THÌ QUÁ KHỨ)1, hoặc tình yêu thương của Ngài đối với Cơ đốc nhân (THÌ HIỆN TẠI)2 Tân Ước không nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương những tội nhân từ chối Đấng Christ.

Bạn nói, “Nhưng ông thầy giảng của tôi nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người.” Kinh Thánh có nói điều này không? Bạn có thể tìm thấy những câu Kinh văn chứng minh quan điểm này? Kinh Thánh nói rõ rằng Đức Chúa Trời yêu một số người trong khi Ngài ghét những người khác. Nếu người giảng dạy của bạn chưa nói với bạn điều này, thì bạn nên nói chuyện với ông ấy và yêu cầu ông ấy tra xem lại Lời của Đức Chúa Trời sau đây:

Thi thiên 5:5: “Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa;

Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác.”

Điều này có nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương những kẻ gian ác không? Không.

Thi thiên 11:5: “Đức Giê-hô-va thử người công bình;

Nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo.”

 

Đức Chúa Trời phán, “Hãy cười lên đi, Ta yêu ngươi?”  Không! Ngài không phán dạy như vậy.

Chúng ta đọc Châm ngôn 8:13: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác;

Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.”

Và Châm ngôn 6:16-19: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét,

Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc:

Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá,

Tay làm đổ huyết vô tội;

Lòng toan những mưu ác,

Chân vội vàng chạy đến sự dữ,

Kẻ làm chứng gian và nói điều dối,

Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.”

Khải huyền 3:19: “Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.” Lời này há không phải là một dấu hiệu rõ ràng rằng Đức Chúa Trời chỉ yêu một số người nhất định? Ngài phán: “kẻ ta yêu thì ta quở trách, sửa phạt.” Ngài không dạy: “Ta yêu tất cả mọi người.”

Bạn ơi, nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa của mình, thì xin hãy hiểu rằng vị trí của bạn trước mặt Đức Chúa Trời không phải là vị trí của một đứa trẻ mà Cha thiên thượng yêu thương! Bạn là một MỤC TIÊU cho cơn THỊNH NỘ của Chúa! Giăng 3:36 chép: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con sẽ không thấy sự sống; nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời ở trên người ấy.”

Thi thiên 7:11-12: “Đức Chúa Trời là quan án công bình,

Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác.

Nếu kẻ ác không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm:

Ngài đã giương cung mà chực cho sẵn.”

Mọi người đều yêu mến Giăng 3:16, nhưng hãy xem Giăng 3:18: “Ai tin Ngài thì không bị kết án; nhưng ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời”.

 

Bạn ơi, đừng nghe lời nói dối của Sa-tan! Tại đồi Gô-gô-tha, Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho bạn, nhưng bạn không thể bước vào mối quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời cho đến khi bạn đến với Ngài qua Con Ngài là Chúa Giê-su Christ. Là một con người  sa ngã không cho phép bạn nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Bạn phải là CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúa Giê-su dạy, “Các ngươi phải được sinh lại.” (Giăng 3:3)

Rô-ma 8:39 cho chúng ta biết nơi nào để tìm thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời: “sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta.” Tình yêu của Đức Chúa Trời ở TRONG CHÚA GIÊ-SU CHRIST.

Có lẽ bạn đang đọc thông điệp này và nghĩ, “Vậy, vấn đề là gì?” Vấn đề là mọi người đang có một cảm giác an toàn giả tạo, nghĩ rằng Chúa sẽ không gửi họ xuống địa ngục vì Ngài YÊU họ. Trong thực tế, Đức Chúa Trời chỉ yêu những ai là CON CỦA NGÀI. Nếu bạn chưa được sinh ra lần nữa, thì bạn vẫn còn ở trong tội lỗi của mình, và bạn là đối tượng cho CƠN THỊNH NỘ của Đức Chúa Trời, chứ không phải là đối tượng  của tình yêu Ngài dành cho.

Bạn ơi, đừng cho phép mình lạc lối khi tin vào lời nói dối lớn nhất từng được tuyên bố trên đây. Bạn chỉ có thể trải nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Đức Chúa Giê-su Christ. Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa của mình, chúng tôi khuyên bạn nên làm điều ấy ngay bây giờ. Từ bỏ tội lỗi của bạn và tin cậy một mình Đấng Christ để được cứu. Chúa muốn yêu bạn! Chúa MỜI bạn đến và làm con của Ngài!

Ê-sai 1:18 nói, “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” Tất cả mọi người đều là tội nhân và cần được tẩy rửa khỏi tội lỗi (Rô-ma 3:23), và sự thanh tẩy đó chỉ có thể đến qua Huyết quý giá của Chúa Giê-su Christ (Khải huyền 1:5; Cô-lô-se 1:14).

Hãy đọc Ê-phê-sô 2:8-9: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.  Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Con đường duy nhất đến Thiên đàng là thông qua công việc đã hoàn thành của Chúa Giê-su Christ. Hãy ăn năn tội lỗi của bạn (Lu-ca 13:3) và tin cậy một mình Chúa Giê-su Christ. Hãy trưng dẫn  những lời hứa của Ngài và tin cậy Ngài  cứu bạn trong khi vẫn còn thời gian. Rô-ma 10:13 nói, “Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” Và Rô-ma 10:9 nói, “nếu miệng ngươi xưng Chúa Giê-su là Chúa, và tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, thì ngươi sẽ được cứu.” Tại sao không hướng về Ngài ngay bây giờ? Ngày mai có thể không còn cơ hội nữa.

Nếu bạn đã được cứu, hãy tìm một hội thánh giảng dạy, tin theo Kinh Thánh và nói chuyện với Mục sư ở đó để nhận  phép báp-têm, bạn sẽ trở thành thuộc viên của hội thánh và bắt đầu phụng sự Đức Chúa Trời.

 

The end

Translated by Tuong Vi
Chú thích:
1.THÌ QUÁ KHỨ (the past tense) diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
2.THÌ HIỆN TẠI  (the present tense) diễn tả một sự thật đúng trong mọi thời gian.

Có thể bạn quan tâm