Trang chủ Tổng Hợp Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

bởi admin

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai Tôn Vinh Chúa: Tố Uyên

 

1. Dù không biết G ngày mai sẽ thế nào Em.Con chỉ sống C nếp D7 sống mỗi ngày G Con không mơ G, nơi sang C giàu huy hoàng G .Chân trời tím C đổi D7 thay nào hay(D7) Lòng không lo G ngày sau sẽ thế nào Em .Con chỉ nghe C tiếng D7 Chúa nhủ khuyên G Ta đang đi Em với con trong cuộc đời G. Vì Ta biết D7 trước con mọi điều G.

Điệp Khúc: Tương lai Con C còn có bao lo buồn G. Nhưng tâm hồn C vẫn luôn bình an D7 Vì Con biết G Chúa nắm tương lai mình C. Và Con biết D7 Người đi trước Con.G

2. Đời Con nay G ngày tươi sáng hơn nhiều Em. Chân dường như C bước D7 nơi thiên thành G Trên vai Con G bao gánh C nặng vơi dần G. Mây mờ biến C tươi D7 hơn đẹp hơn(D7) Tại nơi đó G mặt trời sẽ không tàn Em. Không còn tiếng C khóc D7 than đau buồn G Muôn vinh quang Em vây quanh tôi không rời G. Tình yêu Chúa D7 thắm thiết dâng tràn.G

I Know He Holds Tomorrow
1. I don’t know about tomorrow
I just live from day to day
I don’t borrow from its sunshine
For its skies may turn to gray
I don’t worry o’er the future
For I know what Jesus said
And today I’ll walk beside Him
For He knows what is ahead
Chorus:
Many things about tomorrow
I don’t seem to understand
But I know who holds tomorrow
And I know who holds my hand
2. I don’t know about tomorrow
It may bring me poverty
But the one who feeds the sparrow
Is the one who stands by me
And the path that be my portion
May be through the flame or flood
But His presence goes before me
And I’m covered with His blood

https://www.youtube.com/watch?v=C7BtGs1w6hA 

Có thể bạn quan tâm